2018

XIX. Festival národů Podyjí / XIX. Kulturfest der Thayavölker

20.7. – 22.7.2018 Mikulov / Nikolsburg

Buďto jsou tu doma všichni anebo nikdo / Entweder sind alle hier zu hause oder niemand

20. 7. pátek / Freitag

Galerie Konvent, Vrchlického 3

Sousedé. Česko-rakouská kniha o dějinách / Nachbarn. Ein Österreichisch- Tschechisches Geschichtsbuch

Programm in tschechischer Sprache

Projekt publikace o spojujících a rozdělujících česko-rakouských dějinách 20. století pochází z roku 2002. O dvanáct let později ho převzala Stálá česko rakouská komise historiků. V letech 2015 a 2016 byl koncept představen rakouské a české veřejnosti a v letošním roce vyjde výsledná publikace v obou jazycích. / Das Buchprojekt über die gemeinsame verbindende und teilende Österreichisch-Tschechische Geschichte hat seinen Ursprung im Jahre 2002. Zwölf Jahre später nahm sich die Ständige Österreichisch-Tschechische Historikerkommission des Projekts an. In den Jahren 2015 und 2016 wurde das Konzept der Öffentlichkeit beider Länder vorgestellt und heuer erscheint die Publikation in beiden Sprachen.
Projekt se ve více směrech liší od podobných počinů. Nevznikl z iniciativy historiků, ale ze zadání občanské společnosti. Jednotlivé kapitoly zpracovává vždy dvojice historiků z obou zemí. A zadáním projektu je výslovně ne hledat pro obě strany smířlivé formulace, ale rozdílné pohledy otevřeně konfrontovat. / Das Projekt unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von ähnlichen Vorhaben. Es entstand nicht aus der Initiative von Historikern, sondern auf Verlangen der Zivilgesellschaft. Einzelne Kapiteln werden jeweils von einem Historikerpaar aus beiden Ländern verfasst. Und ihre Aufgabe ist dabei ausdrücklich nicht beidseitig versöhnliche Formulierungen zu suchen, sondern einander die unterschiedlichen Geschichtsinterpretationen offen gegenüber zu stellen.
Letošní Festival národů Podyjí je prvním veřejným představením publikace, která do konce roku vyjde v obou jazycích, za účasti historiků a koordinátorů projektu z obou zemí. / Im Rahmen des heurigen Kulturfests der Thayavölker wird die Publikation, die bis Jahresende in beiden Sprachen erscheint, unter Teilnahme der Historiker und Koordinatoren beider Länder zum ersten Mal öffentlich präsentiert.

16:30 Vernisáž výstavy dokumentárních fotografií / Vernissage Dokumentarfotografien

17:00 Prezentace projektu a diskuse se zúčastněnými historiky / Projektpräsentation und Diskussion mit den beteiligten Historikern

• Tomáš Dvořák, historik, Historický ústav Filosofické fakulty Masarykovy univerzity / Historiker, Institut für Geschichte der Philosophischen Fakultät, Masaryk-Universität Brünn
• Hildegard Schmoller, historička, koordinátorka projektu, Rakouská akademie věd / Historikerin, Projektkoordinatorin, Österreichische Akademie der Wissenschaften
• Václav Šmidrkal, historik, koordinátor projektu, Česká akademie věd / Historiker, Projektkoordinator, Tschechische Akademie der Wissenschaften
• Přemysl Janýr, moderace, Česká republika a Rakousko / Moderation, Österreich und Tschechische Republik

19:00-23:00 Náměstí / Hauptplatz

Baví vás Mikulov / Mikulov unterhält Euch

Hudba, tanec, poezie, divadlo, módní přehlídka…
Musik, Tanz, Poesie, Theater, Modeshow…
Host večera / Gast des Abends: Sabrin Band

21. 7. sobota / Samstag

Náměstí / Hauptplatz

10:00 Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

Americká / Amerikanische, Katka & Mark , Mikulov / Nikolsburg
Arménská / Armenische, Edik Vardanyan, Brno / Brünn
Asijská-veganská / Asiatisch-vegan, Martin a Lucie Rien
Bulharská / Bulgarische, Mira Králík, Mikulov / Nikolsburg
Francouzská / Französische, Andrea a Alexandre
Indonéská / Indonesische, Veronika Karpíšková, Mikulov / Nikolsburg
Irská / Irische, Petra a Steven Caufield
Italská / Italienische, Sara Keller
Kavkazská / Kaukasische, Gagik Vardanyan, Nový Hrad / Neue Burg
Krétská / Kretische, Petr Lukeš
Nizozemská / Niederländische, Petra Korlaar, Mikulov / Nikolsburg
Perníčky / Lebkuchen, Vítězslav Búřil
Podpálavská / Polauer, Pavla Svačinová
Polská / Polnische, Piotr Cegłowski
Romská / Záhorácká / Roma / Westslowakische, Jarmila Růžičková, Mikulov / Nikolsburg
Srbská / Serbische, Simon Simovič, Mikulov / Nikolsburg
Ukrajinská / Ukrainische, Ilnara Dudash
Vídeňská / Wiener, Jitka Plesz, Mikulov / Nikolsburg

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

11:00 Zahájení festivalu / Festivaleröffnung
11:00-14:00 Kintari, Indononéské tance / Indonesische Tänze
Dopravár, folklórní soubor Bratislava / Folklore-Ensamble Pressburg
Pueblo Flamenco, Brno / Brünn
KUD Dobrica Milutinovič, Banátský Karlovac, Srbsko / Folklore-Ensemble, Serbien
Žytomírský spolek volyňských Čechů / Schytomyr Verein der Wolhynientschechen, Ukraine
14:00 Harmonie Vracov, Smíšený pěvecký sbor / Gemischter Gesangchor, Wratzow
15:00 Cimbaltrio, lidové, evergreeny, etno, Mikulov / Folklore, Evergreens, Ethno, Nikolsburg
16:00 Trio Carlos manouche, pražská gypsy swingová formace / Prager Gipsy Swingformation
17:00 Zakončení Letního putování po vinařských stezkách Mikulovska, / Abschluß der Sommerradwanderung durch die Weinpfade der Region Mikulov
17:45 Jazz Petit Mikulov, jazz, funky, swing
19:00 Ant Attack, acoustic-indie, Brno / Brünn
21:00 Eturnity, alternative-rock / Praha / Prag
22:00 DJ Matthew

14:00 – 22:00 Náměstí / Hauptplatz

Ochutnávka vín / Weinverkostung

Vína z Mikulova a přilehlého českého a rakouského okolí / Weine aus Nikolsburg sowie der tschechischen und österreischischen Umgebungund

14:00 – 22:00 Dvůr Městského úřadu /Hof des Gemeindeamts

Našich sto…!!! aneb Degustace století / Unsere Hundert…!!! oder Die Jahrhundertdegustation

Ochutnávka 100 vzorků tradičních pálenek / Verkostung von 100 traditionellen Schnäpsen

Výtěžek bude věnován spolku Green Life na vykoupení a záchranu deštného pralesa na Sumatře. / Der Ertrag wird dem Verein Green Life für den Ankauf und die Rettung des Regenwaldes auf Sumatra gewidmet.

15:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz

Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti / Kranzniederlegung für die Opfer nationaler Intoleranz
Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice / Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf / Pušdorf > Mikulov / Nikolsburg

22. 7. neděle / Sonntag

10:00 Náměstí / Hauptplatz

Permanent Breakfast

Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück