XXII. Festival národů Podyjí
XXII. Kulturfest der Thayavölker
16.7. - 18.7.2021 Mikulov / Nikolsburg

Buďto jsou tu doma všichni anebo nikdo
Entweder sind alle hier zu hause oder niemand


16. 7. pátek / Freitag

17:00 Galerie Konvent, Vrchlického 3

Podyjí / Die Thayaregion

Programm in tschechischer Sprache

Podyjí zahrnuje příhraniční regiony od Slavonic po Břeclav na české a od Schweiggers ve Waldviertelu po Hohenau/Cáhnov na dolnorakouské straně. Po čtyřicet let byl podélně přeťat Železnou oponou a povědomí příbuzenství se z velké části ztratilo. Spolek Národy Podyjí a Festival národů Podyjí jsou jen velmi letmou reminiscencí. / Die Thayaregion schließt die Grenzregionen von Slavonice/Zlabbings bis zu Břeclav/Lundenburg auf der tschechischen sowie vom Sweiggers im Waldviertel bis zu Hohenau auf der niederösterreichischen Seite ein. Vierzig Jahre lang war sie durch den Eisernen Vorhang zerteilt und das Verwandschaftsbewusstsein ging aus großem Teil verloren. Der Verein Thayavölker sowie das Kulturfest der Thayavölker bilden lediglich eine flüchtige Reminiszenz.

O Podyjí, jeho městech, historii a přeshraničních projektech budou hovořit
Ein Gespräch über die Region, ihre Städte, Geschichte sowie greznüberschreitende Projekte führen

  • Karel Havliš, architekt, Vysoké učení technické, Brno / Architekt, Universität für Technologie, Brünn
  • Niklas Perzi, historik, Rakouská akademie věd, St. Pölten/Sv. Hypolit / Historiker, Österreichische Akademie der Wissenschaften, St. Pölten
  • Přemysl Janýr, publicista, Česká republika a Rakousko / Publizist, Österreich und Tschechische Republik

19:00-22:00 Náměstí / Hauptplatz

Swing Showers
Ant Attack, acoustic-indie, Brno / Brünn

17. 7. sobota / Samstag

Náměstí / Hauptplatz

10:00 - 22:00 Speciality národních kuchyní /

Argentinská / Argentinische, Romina , Brno / Brünn
Arménská / Armenische, Edik Vardanyan, Brno / Brünn
Brazilská / Brazilianische,
Bruselská / Brüssel,
Francouzská / Französische, Amelie Janikova, Valašské Klobouky / Wallachisch Klobouk
Indonéská / Indonesische, Veronika Karpíšková, Mikulov / Nikolsburg
Irská / Irische, Petra a Steven Caufield, Valtice / Feldsberg
Kavkazská / Kaukasische, Gagik Vardanyan, Nový Hrad / Neue Burg
Libanonská / Libanesische,
Mongolská / Mongolische, Odbojar Stehlík, Znojmo / Znaim
Moravská / Mährische,
Podpálavská / Polauer, Pavla Svačinová, Mikulov / Nikolsburg
Ruská / Russische, Ljubov Vondroušková, Brno / Brünn
Slovenská / Slowakische,
Srbská / Serbische, Simon Simovič, Mikulov / Nikolsburg
Valašská / Walachische, Iva a Jiří Holáňovi, Mikulov / Nikolsburg

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

11:00Folklórny súbor NAFURT, Bratislava, SK / Folklorensamble, Bratislava, SK
11:20Piroš Rouža, romský dětský taneční soubor / Roma Kindertanzgruppe
11:40Uvítání, / Eröffnung
12:00Folklórny súbor NAFURT, Bratislava, SK / Folklorensamble, Bratislava, SK
12:20Piroš Rouža, romský dětský taneční soubor / Roma Kindertanzgruppe
12:50Duo Matolini (armonia perpetua), kytarové balady / Gittareballaden
13:40Folklórny súbor NAFURT, Bratislava, SK / Folklorensamble, Bratislava, SK
14:30Escola de Samba Brno, Bubenická škola samby / Samba-Trommelschule
15:20Démáirt & Dálach, Irská hudba a tance / Irische Folksmusik und Tänze
17:00Jelena Popržan, viola player, singer, performer, composer ... / Österreich
18:30Rajtaraj, akustický etnošraml / Akustische Ethno-Schrammelmusik
20:00Urband, brněnský pouliční šraml / Brünner Straßenschrammeln
21:30Finský barok, Happening, performance, conceptual art / Praha
23:00The Stoned Ape Theory, stoner rock band

11:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz
Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti / Kranzniederlegung für die Opfer nationaler Intoleranz
Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice / Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf / Pušdorf > Mikulov / Nikolsburg

13:00 - 22:00 Dvůr Městského úřadu / Hof des Gemeindeamts
Ochutnávka vín - více než 100 vzorků od vinařů z Moravy a Rakouska / Weinverkostung - mehr als 100 Weinproben von Winzern aus Mähren und Österreich

10:00 - 22:00 Ochutnávka pálenek / Schnapsverkostung
podloubí Národního domu / Arkade des Volkshauses


18. 7. neděle / Sonntag

Náměstí / Hauptplatz

10:00 Permanent Breakfast
Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück