XIX. Festival národů Podyjí
XIX. Kulturfest der Thayavölker
20.7. - 22.7.2018 Mikulov / Nikolsburg

Buďto jsou tu doma všichni anebo nikdo
Entweder sind alle hier zu hause oder niemand


20. 7. pátek / Freitag

Galerie Konvent, Vrchlického 3

Sousedé. Česko-rakouská kniha o dějinách / Nachbarn. Ein Österreichisch- Tschechisches Geschichtsbuch

Programm in tschechischer Sprache

Projekt publikace o spojujících a rozdělujících česko-rakouských dějinách 20. století pochází z roku 2002. O dvanáct let později ho převzala Stálá česko rakouská komise historiků. V letech 2015 a 2016 byl koncept představen rakouské a české veřejnosti a v letošním roce vyjde výsledná publikace v obou jazycích. / Das Projekt der gemeinsamen verbindenden und teilenden Österreichisch-Tschechischen Geschichte hat seinen Ursprung im Jahre 2002. Zwölf Jahre später hat sich ihn die Ständige Österreichisch-Tschechische Historikerkommission angenommen. In den Jahren 2015 und 2016 wurde das Konzept der Öffentlichkeit beider Länder vorgestellt und heuer erscheint die Publikation in den beiden Sprachen.

Projekt se ve více směrech liší od podobných počinů. Nevznikl z iniciativy historiků, ale ze zadání občanské společnosti. Jednotlivé kapitoly zpracovává vždy dvojice historiků z obou zemí. A zadáním projektu je výslovně ne hledat pro obě strany smířlivé formulace, ale rozdílné pohledy otevřeně konfrontovat. / Das Projekt unterscheidet sich in mehreren Hinsichten von ähnlicher Vorhaben. Es ist nicht aus der Initiative von Historikern entstanden, sondern auf Bestellung der Zivilgesellschaft. Die einzelnen Kapitel werden jeweils von je einem Historikerpaar aus den beiden Ländern verfaßt. Und die Aufgabe ist ausdrücklich nicht beidseitig versöhnliche Formulierungen zu suchen, sondern die unterschiedlichen Gesichtspunkte offen zu konfrontieren.

Letošní Festival národů Podyjí je prvním veřejným představením publikace za účasti kurátorů projektu z obou zemí. / Im Rahmen des heurigen Kulturfests der Thayavölker wird die Publikation unter Teilnahme der Projektkuratoren aus den beiden Ländern zum ersten mal öffentlich vorgestellt.

16:30 Vernisáž výstavy dokumentárních fotografií / Vernissage Ausstellung der Dokumentarfotografien

17:00 Prezentace projektu a diskuse se zúčastněnými historiky / Projektpräsentation und Diskussion mit den teilnehmenden Historikern

  • Hildegard Schmoller, historička, koordinátorka projektu, Rakouská akademie věd / Historikerin, Projektkoordinatorin, Österreichische Akademie der Wissenschaften
  • Václav Šmidrkal, historik, koordinátor projektu, Česká akademie věd / Historiker, Projektkoordinator, Tschechische Akademie der Wissenschaften
  • Přemysl Janýr, moderace, Česká republika a Rakousko / Moderation, Österreich und Tschechische Republik

Náměstí / Hauptplatz
Baví vás Mikulov / Mikulov unterhaltet euch

19:30 Mikulovské kapely / Musikkapellen aus Mikulov


21. 7. sobota / Samstag

Náměstí / Hauptplatz

10:00 Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

Americká / Amerikanische, Katka & Mark , Mikulov / Nikolsburg

Arménská / Armenische, Edik Vardanyan, Brno / Brünn

Asijskou-veganskou / Asiatische - Vegan, Martin a Lucie Rien

Francouzská / Französische, Andrea a Alexandre

Indonéská / Indonesische, Veronika Karpíšková, Mikulov / Nikolsburg

Irská / Irische, Petra a Steven Caufield

Italská / Italienische, Sara Keller

Kavkazská / Kaukasische, Gagik Vardanyan, Nový Hrad

Nizozemská / Niederländische, Petra Korlaar, Mikulov / Nikolsburg

Perníčky / Lebkuchen, Vítězslav  Búřil

Podpálavská / Polauer, Pavla Svačinová

Polská / Polnische, Piotr Cegłowski

Romská/ Záhorácká / Westslowakische, Jarmila Růžičková, Mikulov / Nikolsburg

Srbská / Serbische, Simon Simovič, Mikulov / Nikolsburg

Vídeňská / Wiener, Jitka Plesz, Mikulov / Nikolsburg

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

10:00 Zahájení festivalu / Festivaleröffnung

14:00 - 22:00 Národní dům / Volkshaus

Ochutnávka vín / Weinverkostung

15:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz

Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti / Kranzniederlegung für die Opfer nationaler Intoleranz

Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice / Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf / Pušdorf > Mikulov / Nikolsburg


22. 7. neděle / Sonntag

10:00 Náměstí / Hauptplatz

Permanent Breakfast

Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück