XX. Festival národů Podyjí
XX. Kulturfest der Thayavölker
19.7. - 21.7.2019 Mikulov / Nikolsburg

Buďto jsou tu doma všichni anebo nikdo
Entweder sind alle hier zu hause oder niemand


19. 7. pátek / Freitag

17:00 Galerie Konvent, Vrchlického 3

20 let Festivalu národů Podyjí / 20 Jahre Kulturfest der Thayavölker

Beseda s pamětníky, vizionáři, kritiky, sympatizanty a návštěvníky / Gespräche mit Zeitzeugen, Visionären, Kritikern, Sympathisanten und Besuchern

Programm in tschechischer Sprache

Přemysl Janýr, spoluzakladatel a předseda / Mitbegründer und Obmann
Jan Richter, historik, publicista a dlouholetý předseda / Historiker, Publizist und langjähriger Obmann
Josef Šuba, historik Regionálního muzea Mikulov / Historiker des Regionalmuseums Mikulov
moderace / Moderation: Lída Rakušanová

Náměstí / Hauptplatz

Národí dům / Volkshaus

Výstava fotografií a plakátů z 20 ročníků festivalu / Foto- und Plakatausstellung 20 Jahre Kulturfest

19:00 Baví vás Mikulov / Mikulov unterhält Euch

Hudba, tanec, poezie, divadlo, módní přehlídka...
Musik, Tanz, Poesie, Theater, Modeshow...


20. 7. sobota / Samstag

Náměstí / Hauptplatz

od / ab 10:00 Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

Argentinská / Argentinische, Romina , Brno / Brünn
Arménská / Armenische, Edik Vardanyan, Brno / Brünn
Bulharská / Bulgarische, Míra Králík, Mikulov / Nikolsburg
Francouzská / Französische, Amelie Janikova, Valašské Klobouky / Wallachisch Klobouk
Indonéská / Indonesische, Veronika Karpíšková, Mikulov / Nikolsburg
Irská / Irische, Petra a Steven Caufield, Valtice / Feldsberg
japonská / Japanische, Thomas LaRocca
Kavkazská / Kaukasische, Gagik Vardanyan, Nový Hrad / Neue Burg
Komžská / Komsche, Lydie Hrdličková, Mikulov / Nikolsburg
Krétská / Kretische, Petr Lukeš, Novosedly / Neusiedl
Levandulová / Lavendelspezialitäten, Ida Dobešová, Mikulov / Nikolsburg
Maďarská / Ungarische, Arnošt Kapusta, Pavel Říha , Mikulov / Nikolsburg
Nizozemská / Niederländische, Petra Korlaar, Mikulov / Nikolsburg
Perníčky / Lebkuchenspezialitäten, Vítězslav  Búřil, Hodonín / Göding
Podpálavská / Polauer, Pavla Svačinová, Mikulov / Nikolsburg
Romská / Záhorácká / Roma / Westslowakische, Jarmila Růžičková, Mikulov / Nikolsburg
Španělská / Spanische, Miguelito Verbenas
Srbská / Serbische, Simon Simovič, Mikulov / Nikolsburg
Valašská / Walachische, Iva a Jiří Holáňovi, Mikulov / Nikolsburg
Vídeňská / Wienerische, Jitka Plesz, Mikulov / Nikolsburg

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

10:00 Festivalový průvod městem, / Festivalumzug durch die Stadt
10:30 Zahájení festivalu, / Festivaleröffnung
  Old stars Břeclav, Sdružení folklórních hudebníků a tanečníků / Verband der Folkloremusiker und -tänzer
  KUD Dobrica Milutinovič, Banátský Karlovac, Srbsko / Folklore-Ensemble, Serbien
  Džbánek, Dětský soubor z Martínkova / Kinderensamble aus Martínkov
Nafurt, Folklórní skupina Zemplín, Slovensko / Folklorgruppe aus Zemplín, Slowakei
12:35 Duo Matolini, kytarové balady / Gittareballaden
14:00 Avlija, Ethno folk Brno
15:30 Lost Voyagers, nové interpretace popu a jazu, Weitra/Vitoraz / Neuinterpretationen von Pop und Jazz, Weitra
17:00 Cimbalband, Mikulov / Nikolsburg
19:00 Ant Attack, acoustic-indie, Brno / Brünn
20:30 Dílna, Koncert ve spolupráci s Mikulovským výtvarným sympoziem / Konzert in Zusammenarbeit mit dem Nikolsburger Kunstsymposion
  Bezmocné sny, rock-electronica / Mikulov / Nikolsburg
  Rosen Trio, romský jazz Mikulov / Roma Jazz Nikolsburg
  Koleno, Mikulov / Nikolsburg

14:00 - 22:00 dvůr domu U zajíce / Hof des Hauses U zajíce

Ochutnávka vín / Weinverkostung
Markéta Sojková, Mikulov / Nikolsburg

Vína z Mikulova a přilehlého českého a rakouského okolí / Weine aus Nikolsburg sowie der tschechischen und österreischischen Umgebung

10:00 - 22:00 podloubí Národního domu / Arkade Volkshaus

Ochutnávka tradičních pálenek / Verkostung traditioneller Schnäpse

15:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz

Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti / Kranzniederlegung für die Opfer nationaler Intoleranz

Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice / Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf / Pušdorf > Mikulov / Nikolsburg


21. 7. neděle / Sonntag

10:00 Náměstí / Hauptplatz

Permanent Breakfast

Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück
Veronika Karpíšková, Mikulov / Nikolsburg

Národy Podyjí & klub podnikatelů města Mikulova

Verein Thayavölker & Klub der
Unternehmer der Stadt Mikulov
zvou na  
  aden herzlich ein zu

I. Přehlídku kultur národů Podyjí

I. Kulturschau der Thayavölker

a na und zu einem

Večer s podnikateli v Zámecké zahradě

Abend mit den Unternehmern im Schloßpark

2. 6.

Pátek
Freitag
18:00

Jindřich Streit - "Lidé Mikulovska"
vernisáž výstavy fotografií, hudební doprovod paní Gabriela Lahodová

Jindřich Streit - "die Menschen um Mikulov" Vernisage einer Fotoausstellung, musikalische Begleitung - Frau Gabriela Lahodová

Zámek - Schloss

  19:30

Musica Aetherna & Musica Vocalis
dirigent Sébastien Rouland (F)
Orchestr dobových nástrojů (SK)
slavnostně zahájí letošní jubilejní "barokní" ročník festivalu.
W. F. Bach, J. S. Bach, A. Vivaldi

Musica Aetherna & Musica Vocalis
dirigent Sébastien Rouland (F)
Feierliche Eröffnung des heurigen "barocken" Jubuläumsjahres durch das Orchester historischer Musikinstrumente (SK).
W. F. Bach, J. S. Bach, A. Vivaldi

Zámek - Schloss

  20:00

Muž na měsíci / Der Mondman (USA)
režie / Regie: Miloš Forman

Kino Hvězda

  23:00

Ohňostroj / Feuerwerk

Zámecký park / Schloßpark

3. 6.

Sobota
Samstag
8:00-12:00

Dětský den
soutěže pro děti, školy, hry pro nejmenší

Tag der Kinder
Wettbewerbe für Kinder, Schule, Spiele für die Kleinsten

školní hřiště ZŠ Hraničářů / Sportplatz der Grundschule Hraničářů

  10:00-20:00

Vystoupení souborů a sólistů národnostních skupin

Veranstaltung der Ensembles und Solisten der Volksgruppen

Náměstí / Haptplatz

  10:00

Dětský národopisný soubor Palavěnka
Kindervolkdensembla Palavěnka

  10:20

Slavnostní zahájení
Feierliche Eröffnung

  10:30

Amaterski Ansambl "Stevan Mokrjanec" (A)

  11:00

Dětský národopisný soubor Palavánek
Kindervolkdensembla Palavánek

  11:30

Řecký soubor lidových tanců Prometheus
laureáti 50. mezinárodního folkového festivalu Strážnice '95

Griechisches Volkstanzensamble Prometheus
Preisträger der 50. Internationalen Wettbewerbs Strážnice '95

  12:00

Dětská cimbálová muzika Romano Jilo
pod vedením Eugena Horvátha

Kinderzimbelkapelle Romano Jilo
unter der Leitung von Eugen Horváth

  12:30

Technická přestávka
technische Pause

  14:00

Módní přehlídka
(SOU Mikulov, Oděvy Šuta)
pořádá Klub podnikatelů města Mikulov

Modeschau
veranstaltet von Klub der Unternehmen in Mikulov

  15:15

Amaterski Ansambl "Stevan Mokrjanec" (A)

  16:00

Cimbálová muzika Pálava
Zimbelmusik Pálava

  16:30

Arménští sólisté Samvel a Stepan Melikjan
Armenische Solisten Samvel und Stepan Melikjan

  16:30

Arménští sólisté Samvel a Stepan Melikjan
Armenische Solisten Samvel und Stepan Melikjan

  17:30

romská jazzová kapela Rosen trio
Roma Jazzband Rosen trio

  10:00-20:00

Speciality národních kuchyní, ochutnávka vín
Volkstypische Kulinarien, Weinverkostung

Náměstí / Haptplatz

    cikánská kuchyně: rodina Růžičkova, Mikulov
zigeunerisch: Familie Růžička, Mikulov
    goralská: Štefan Kapičák, Mikulov
goralisch: Štefan Kapičák, Mikulov
    kašmírská: Saed Than
Kaschmir: Saed Than
    maďarská: rodina Tóthova, Vítonice u Znojma
Ungarische: Familie Tóth, Vítonice bei Znojmo
    moravská: hotel Rohatý Krokodýl, Mikulov
Mährische: hotel Rohatý Krokodýl, Mikulov
    řecká: Panajotis Skarlutidis, Brno
Griechische: Panajotis Skarlutidis, Brno
    srbochorvatská: vinárna U Simona, Mikulov
Serbokroatische: Weinstube U Simona, Mikulov
    vojvodinská: Milijan Simovič
wojwodinisch: Milijan Simovič
    vietnamská: Dinh Viet Thang, Mikulov
vietnamesisch: Dinh Viet Thang, Mikulov
  19:00

Módní přehlídka
(SOU Mikulov, Oděvy Šuta)

Modeschau

  20:00

Cimbal Classic, Brno

  20:00

Dubr, Břeclav

Zámecký park / Schloßpark

  20:00

Muž na měsíci / Der Mondman (USA)
režie / Regie: Miloš Forman

Kino Hvězda

4. 6.

Neděle
Sonntag
16:30 Mikulovanka - promenádní koncert / Straßenkonzert
Náměstí / Haptplatz

III. přehlídka kultur národů Podyjí a Setkání měst
III. Kulturfschau der Thayavölker und Begegnung der Städte
26.7. - 28.7.2002 Mikulov / Nikolsburg


26. 7. pátek / Freitag

18:00 Zámek / Schloss

Dernisáž prací studentů "wiener kunst schule" pod vedením Jitky Plesz a Gerharda Hermanky / Finisage der Studenten der "wiener kunst schule", unter der Leitung von Jitka Plesz und Direktor Gerhard Hermanky

20:00 Kino Hvězda / Kino Hvězda

Krajinka (SR, ČR) / Die kleine Landschaft (SK, CZ)
Režie / Regie : Martin Šulík


27. 7. sobota / Samstag

10:00-22:00 Náměstí / Hauptplatz

Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

(anglická, arménská, libanonská, maďarská, sudetoněmecká, rakouská, rómská, řecká, srbská, slovenská, valašská, vietnamská, vojvodinská)
(armenische, englische, griechische, libanesische, mährische, österreischische, roma, serbische, slovenische, sudetendeutsche, ungarische, vietnamesische, vojvodina, walachische)

Ochutnávka známých i neznámých vín z Mikulova, Falkensteinu, Drasenhofenu a okolí / Verkostung bekannter und unbekannter Weite aus Mikulov, Falkenstein, Drasenhofen der und Umgebung

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

Dětský folklórní soubor Palavánek, cimbálová muzika Píšťalenka, rómský folklórní soubor Čercheňa, Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR, arménské duo Samval a Stepan Melikjan, NATALIKA - písně z celého světa, Mužácký sbor Březí, rómská jazzová kapela Rosen Trio, valašská cimbálová muzika Kašava, cimbálová muzika Klaret a MARTHA A TENA ELEFTERIADU
Volkstümlicher Kinderchor Palavánek, Zimbelgruppe Píšťalenka, Roma Ensemble Čercheňa, Tanensemble Lycea Řekyň ČR, Armenisches Duo Samval und Stepan Melikjan, NATALIKA - Lieder der ganzen Welt, Männerchor Březí, Roma Jazzband Rosen Trio, Walachische Zimbelmusik Kašava, Zimbelmusik Klaret und MARTHA A TENA ELEFTERIADU

Moderují v českém i německém jazyce / Moderation in Tschechischer und Deutscher Sprache Jaromír Crhan a Veronika Janýrová

20:00 Kino Hvězda / Kino Hvězda

Výlet (ČR) / Ausflugt (CZ)
Režie) / Regie : Alice Neliss, Michal Pátek


28. 7. neděle / Sonntag

10:00-16:00 Náměstí / Hauptplatz

Setkání měst (ČR, SR, Rakousko) / Begegnung der Städte (CZ, SK, A)

Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

Vystoupení představitelů a souborů z příhraničních měst / Darbietungen von Verstretern und Ensambles aus den Grenzstädten

Občanské sdružení Národy Podyjí zve na

Verein Thayavölker ladt herzlich ein zur

2. Přehlídku kultur Národů Podyjí

2. Kulturschau der Thayavölker

27. - 28. července 2001

27. - 28. Juli 2001

Mikulov

Nikolsburg

Pátek     

27

Freitag

 
18:00
Štukový sál Stukatursaal

Dokument o lidech

Ein Dokument úber die Menschen

vernisáž výstavy fotografií
Miroslava Králíka
hudební doprovod:
slovácký krůžek Demižon
Vernissage der Fotoausstellung
von Miroslav Králík
Musikalische Begleitung:
Volksensemble Demižon
 
19:30 Kino Hvězda

Adelheid

Adelheid

film Františka Vláčila z r. 1969
v hlavních rolích
Petr Čepek a Emma Černá
ein Film von František Vláčil, 1969
In den Hauptrollen
Petr Čepek und Emma Černá

Sobota     

28

Samstag

Náměstí Hauptplatz
 
10:00-23:00

Speciality národních kuchyní

Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

Arménská kuchyně, pan Edik, Brno Armenische Küche, Herr Edik, Brünn
Goralská kuchyně, Štefan Kapičák Slowakische Küche, Štefan Kapičák
Keltská kuchyně, Roman Jakesch, Děčín Keltische Küche, Roman Jakesch, Děčín
Maďarská kuchyně, rodina Tóthova, Vítonice u Znojma Ungarische Küche, Familie Tóth, Vítonice bei Znaim
Srbská kuchyně, Vinárna u Simona Serbische Küche, Weinstube U Simona
Romská kuchyně, rodina Růžičkova Roma Küche, Familie Růžička
Valašská kuchyně, Pavel Šuba Walachenküche, Pavel Šuba
Vojvodinská kuchyně, Milian Simovič Wojwodina Küche, Milian Simovič
Slovenská kuchyně, Zdena Grundová a Richard Krivda Slowakische Küche, Zdena Grundová und Richard Krivda
Speciality dunajovické pekárny Maja Spezialitäten der Bäckerei Maja, Untertanowitz

Ochutnávka vín

Weinverkostung

Výběr vín
známých i neznámých vinařů
z Mikulova a okolí
Weinsorten von bekannten
und unbekannten Winzern
aus Nikolsburg und Umgebung

Soubory a sólisté národnostních skupin

Ensembles und Solisten der Volksgruppen

 
10:00
dětský folklórní soubor Palavánek a cimbálová muzika Píšťalenka Kindervolkskapelle Palavánek und Zimbelkapelle Píšťalenka
 
11:00
pouliční divadlo Basta Fidli Straßentheater Basta Fidli
 
12:00
romská jazzová kapela Rosen Trio Plus Romajazzkapelle Rosen Trio Plus
 
13:00
Písně celého světa Natalika Lieder aus der ganzen Welt Natalika
 
16:00
cimbálová kapela Klaret Zimbelkapelle Klaret
 
17:00
brněnský jazzband BON BON Brünner Jazzband BON BON
 
19:00
romská jazzová kapela Rosen Trio Plus Romajazzkapelle Rosen Trio Plus
 
21:00
brněnský jazzband BON BON Brünner Jazzband BON BON
 
19:30 Kino Hvězda

Adelheid

Adelheid

film Františka Vláčila z r. 1969
v hlavních rolích
Petr Čepek a Emma Černá
ein Film von František Vláčil, 1969
In den Hauptrollen
Petr Čepek und Emma Černá

IV. Festival národů Podyjí
IV. Kulturfest der Thayavölker
25.7. - 27.7.2003 Mikulov / Nikolsburg


25. 7. pátek / Freitag

20:00 Zámecká zahrada / Schlosspark

Trojfestival "Sousedé" / Trio Festival "Nachbarn"

národopisné soubory z Moravy, Slovenska a Polska / Folkloregruppen aus Mähren, der Slowakei und Polen

Národopisný soubor Pálava a Spolek přátel Moravských Chjorvatů / Folkloregruppe Pálava und Verein Freunde der mährischen Kroaten

Národopisný soubor VODISLAVIA / Folkloregruppe VODISLAVIA

Chrorvatský Národopisný soubor GRBARČIETA / Kroatische Folkloregruppe GRBARČIETA

pořádá Národopisný spolek Pálava / Veranstaltet von Folkloreverein Pálava


26. 7. sobota / Samstag

10:00-22:00 Náměstí / Hauptplatz

Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

anglická kuchyně / Englische Küche
- Daniela Wornell, Hotel Drnholec

arménská kuchyně / armenische Küche
- Edik, Brno

goralská kuchyně / goralische Küche
- Štefan Kapičák, Mikulov

italská kuchyně / italienische Küche
- Marcel Kolompár, Mikulov

moravská kuchyně / mährische Küche
- rodina Pazderků, Mikulov

rómská kuchyně / Roma Küche
- rodina Růžičkova, Mikulov

srbská kuchyně / serbische Küche
- manželé Simovičovi, Mikulov

slovenská kuchyně / slowakische Küche
- Juraj Johanides, Mikulov

valašská kuchyně / walachische Küche
- Jura Holáň, Mikulov

vídeňská kuchyně / Wiener Küche
- Jitka Plesz, Mikulov

vietnamská kuchyně / Vietnamesische Küche
- Karel, Břeclav

vojvodinská kuchyně / vojvodina Küche
- Miliám Simovič, Mikulov

14:00 - 24:00 Café Petit, Náměstí 27

Ochutnávka známých i neznámých vín z Mikulovska, Drasenhofenu a okolí / Verkostung bekannter und unbekannter Weite aus der Region Mikulov, Drasenhofen und Umgebung

pořádá / Veranstalter: ZO ČSOP 56/03 ADONIS

20:00 - 24:00 hraje cimbálová muzika Klaret / Zimbelgruppe Klaret

10:00 - 19:00 Náměstí / Hauptplatz

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

10:00 Národopisný spolek Pálava a Palavánek, polský národopisný soubor VODISLAVIA / Folkloregruppe Pálava und Palavánek, Folkloregruppe VODISLAVIA aus Polen
11:00 Tiferet, židovské písně / jüdische Lieder
13:00 Natalika, písně z celého světa / Lieder aus der ganzen Welt
15:00 Pirin, soubor bulharských lidových tanců / Pirin, soubor bulharských lidových tanců /
15:20 Mužácký pěvecký sbor z Dolních Dunajovic / Männergesangschor, Dolní Dunajovice (Untertanowitz)
15:30 Taneční sekce společenství Romů na Moravě / Tanzgruppe der mährischen Romagemeinschaft
15:45 Samvel & Stepan Melikjan, arménské písně / armenische Lieder
16:00 GRBARČIETA, chorvatský dětský národopisný soubor / kroatischer Kinderchor
16:30 Mužácký pěvecký sbor z Dolních Dunajovic / Männergesangschor, Dolní Dunajovice (Untertanowitz)
16:40 June Rowen, evergreeny / evergreens
16:50 Mužácký pěvecký sbor z Dolních Dunajovic / Männergesangschor, Dolní Dunajovice (Untertanowitz)
17:00 Samvel & Stepan Melikjan, arménské písně / armenische Lieder
17:30 Markéta Poulíčková,
18:00 Mužský pěvecký sbor z Březí / Männergesangschor aus Bratelsbrunn

Moderují v českém i německém jazyce / Moderation in Tschechischer und Deutscher Sprache Veronika Janýrová a Jaromír Crhan


27. 7. neděle / Sonntag

11:00-15:00 Náměstí / Hauptplatz

Setkání / Begegnungen

setkání souborů a sólistů příhraničních míst / Begegnung der Ensembles und Solisten aus dem Grenzgebiet

dechová hudba Drasenhofen / Blasmusik aus Drasenhofen

folková skupina Vinohrady / Folkgruppe Vinohrady

dechová hudba Mikulovanka / Blasmusik Mikulovanka

Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

Moderují v českém i německém jazyce / Moderation in Tschechischer und Deutscher Sprache Veronika Janýrová a Iva Gebauerová