XXI. Festival národů Podyjí
XXI. Kulturfest der Thayavölker
17.7. - 19.7.2020 Mikulov / Nikolsburg

Buďto jsou tu doma všichni anebo nikdo
Entweder sind alle hier zu hause oder niemand


17. 7. pátek / Freitag

16:30-22:00 Náměstí / Hauptplatz

Výstava Moravští Chorvati / Ausstellung Mährische Kroaten

Vinný trh / Weinmarkt

Ochutnávka pálenek, podloubí Národního domu / Schnapsverkostung, Arkade des Volkshauses

Výtěžek je věnován na záchranu bělokarpatského lesa Ščúrnica / Der Ertrag wird der Rettung des Weißkarpatenwaldes Ščúrnica gewidmet

17:00 Galerie Konvent, Vrchlického 3

Sousedé. Česko-rakouská kniha o dějinách / Nachbarn. Ein Österreichisch-Tschechisches Geschichtsbuch

Programm in tschechischer Sprache

Německá verze společné publikace o spojujících a rozdělujících dějinách 20. století vyšla v říjnu 2019, česká v lednu 2020. Projekt se ve více směrech liší od podobných počinů. Nevznikl z iniciativy historiků, ale ze zadání občanské společnosti. Jednotlivé kapitoly zpracovává vždy dvojice historiků z obou zemí. A zadáním projektu bylo ne hledat smířlivé formulace, ale rozdílné pohledy otevřeně konfrontovat. / Die deutshe Version der gemeinsamen Publikation über die verbindende und teilende Österreichisch-Tschechische Geschichte erschien im Oktober 2019, die tschechische im Jäner 2020. Das Projekt unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von ähnlichen Vorhaben. Es entstand nicht aus der Initiative von Historikern, sondern auf Verlangen der Zivilgesellschaft. Einzelne Kapiteln werden jeweils von einem Historikerpaar aus beiden Ländern verfasst. Und ihre Aufgabe war nicht versöhnliche Formulierungen zu suchen, sondern einander die unterschiedlichen Geschichtsinterpretationen offen gegenüber zu stellen.

Když jsme projekt před dvěma lety představovali, mohli jsme o něm pouze hovořit. Letos budou mít zájemci příležitost nejen s koordinátory z obou zemí besedovat, ale i vzít hotovou – českou i německou - knihu do ruky, prolistovat, vyptat se, diskutovat, zakoupit.
Als wir das Projekt vor zwei Jahren vorgestellt haben, konnten wir darüber nur reden. Heuer bekommen die Interessierten die Gelegenheit nicht nur mit den Koordinatoren aus den beiden Ländern zu diskutieren, sondern das fertige Buch - Deutsch sowie Tschechisch - in die Hand zu nehmen, durblättern, befragen, erwerben.

  • Hildegard Schmoller, historička, koordinátorka projektu, Rakouská akademie věd / Historikerin, Projektkoordinatorin, Österreichische Akademie der Wissenschaften
  • Václav Šmidrkal, historik, koordinátor projektu, Česká akademie věd / Historiker, Projektkoordinator, Tschechische Akademie der Wissenschaften
  • Přemysl Janýr, moderace, Česká republika a Rakousko / Moderation, Österreich und Tschechische Republik

18:30 Swing Shower, jazz-swing, Valašské Klobouky / jazz-swing, Walachisch Klobouk

19:30 Ant Attack, acoustic-indie, Brno / Brünn


18. 7. sobota / Samstag

Náměstí / Hauptplatz

10:00 - 22:00 Výstava Moravští Chorvati / Ausstellung Mährische Kroaten

10:00 - 22:00 Ochutnávka pálenek / Schnapsverkostung
podloubí Národního domu / Arkade des Volkshauses

Výtěžek je věnován na záchranu bělokarpatského lesa Ščúrnica / Der Ertrag ist der Rettung des Weißkarpatenwaldes Ščúrnica gewidmet

10:00 - 22:00 Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

Argentinská / Argentinische, Romina , Brno / Brünn
Arménská / Armenische, Edik Vardanyan, Brno / Brünn
Belgická / Belgische, Carole Duray
Indonéská / Indonesische, Veronika Karpíšková, Mikulov / Nikolsburg
Irská / Irische, Petra a Steven Caufield, Valtice / Feldsberg
Kavkazská / Kaukasische, Gagik Vardanyan, Nový Hrad / Neue Burg
Komžská / Komsche, Lydie Hrdličková, Mikulov / Nikolsburg
Podpálavská / Polauer, Pavla Svačinová, Mikulov / Nikolsburg
Romská / Záhorácká / Roma / Westslowakische, Jarmila Růžičková, Mikulov / Nikolsburg
Španělská / Spanische, Miguelito Verbenas
Srbská / Serbische, Simon Simovič, Mikulov / Nikolsburg

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

10:00Zahájení festivalu, / Festivaleröffnung
10:10Průvod městem, / Prozession durch die Stadt
11:00Detva, Romské duo / Roma Duo
 Old stars Břeclav, Sdružení folklórních hudebníků a tanečníků / Verband der Folkloremusiker und -tänzer
13:20Jazz Petit Mikulov, jazz, funky, swing
17:00Duo Matolini, kytarové balady / Gittareballaden
18:30The Northern Dreams, Waldviertel
20:30Hrubá hudba, nu-jazz & folklór / Nu-Jazz & Folklore
22:00The Stoned Ape Theory, stoner rock band

11:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz
Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti / Kranzniederlegung für die Opfer nationaler Intoleranz
Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice / Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf / Pušdorf > Mikulov / Nikolsburg

14:00 - 22:00 dvůr Městského úřadu / Hof des Gemeindeamts
Ochutnávka vín / Weinverkostung
Vinařství Volařík, Mikulov / Nikolsburg
Vína z Mikulova a přilehlého českého a rakouského okolí / Weine aus Nikolsburg sowie der tschechischen und österreischischen Umgebung

Oranžérie Zámecké zahrady / Orangerie des Schlossgartens

13:30 - 14:30 Program pro děti - autorské čtení / Kinderprogramm - Authorenlesung
Přemysl Janýr: Princezna z Tapiti / Prinzessin von Tapiti


19. 7. neděle / Sonntag

Náměstí / Hauptplatz

10:00 Permanent Breakfast
Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück

10:00 - 14:00 Výstava Moravští Chorvati / Ausstellung Mährische Kroaten

XX. Festival národů Podyjí
XX. Kulturfest der Thayavölker
19.7. - 21.7.2019 Mikulov / Nikolsburg

Buďto jsou tu doma všichni anebo nikdo
Entweder sind alle hier zu hause oder niemand


19. 7. pátek / Freitag

17:00 Galerie Konvent, Vrchlického 3

20 let Festivalu národů Podyjí / 20 Jahre Kulturfest der Thayavölker

Beseda s pamětníky, vizionáři, kritiky, sympatizanty a návštěvníky / Gespräche mit Zeitzeugen, Visionären, Kritikern, Sympathisanten und Besuchern

Programm in tschechischer Sprache

Přemysl Janýr, spoluzakladatel a předseda / Mitbegründer und Obmann
Jan Richter, historik, publicista a dlouholetý předseda / Historiker, Publizist und langjähriger Obmann
Josef Šuba, historik Regionálního muzea Mikulov / Historiker des Regionalmuseums Mikulov
moderace / Moderation: Lída Rakušanová

Náměstí / Hauptplatz

Národí dům / Volkshaus

Výstava fotografií a plakátů z 20 ročníků festivalu / Foto- und Plakatausstellung 20 Jahre Kulturfest

19:00 Baví vás Mikulov / Mikulov unterhält Euch

Hudba, tanec, poezie, divadlo, módní přehlídka...
Musik, Tanz, Poesie, Theater, Modeshow...


20. 7. sobota / Samstag

Náměstí / Hauptplatz

od / ab 10:00 Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

Argentinská / Argentinische, Romina , Brno / Brünn
Arménská / Armenische, Edik Vardanyan, Brno / Brünn
Bulharská / Bulgarische, Míra Králík, Mikulov / Nikolsburg
Francouzská / Französische, Amelie Janikova, Valašské Klobouky / Wallachisch Klobouk
Indonéská / Indonesische, Veronika Karpíšková, Mikulov / Nikolsburg
Irská / Irische, Petra a Steven Caufield, Valtice / Feldsberg
japonská / Japanische, Thomas LaRocca
Kavkazská / Kaukasische, Gagik Vardanyan, Nový Hrad / Neue Burg
Komžská / Komsche, Lydie Hrdličková, Mikulov / Nikolsburg
Krétská / Kretische, Petr Lukeš, Novosedly / Neusiedl
Levandulová / Lavendelspezialitäten, Ida Dobešová, Mikulov / Nikolsburg
Maďarská / Ungarische, Arnošt Kapusta, Pavel Říha , Mikulov / Nikolsburg
Nizozemská / Niederländische, Petra Korlaar, Mikulov / Nikolsburg
Perníčky / Lebkuchenspezialitäten, Vítězslav  Búřil, Hodonín / Göding
Podpálavská / Polauer, Pavla Svačinová, Mikulov / Nikolsburg
Romská / Záhorácká / Roma / Westslowakische, Jarmila Růžičková, Mikulov / Nikolsburg
Španělská / Spanische, Miguelito Verbenas
Srbská / Serbische, Simon Simovič, Mikulov / Nikolsburg
Valašská / Walachische, Iva a Jiří Holáňovi, Mikulov / Nikolsburg
Vídeňská / Wienerische, Jitka Plesz, Mikulov / Nikolsburg

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

10:00 Festivalový průvod městem, / Festivalumzug durch die Stadt
10:30 Zahájení festivalu, / Festivaleröffnung
  Old stars Břeclav, Sdružení folklórních hudebníků a tanečníků / Verband der Folkloremusiker und -tänzer
  KUD Dobrica Milutinovič, Banátský Karlovac, Srbsko / Folklore-Ensemble, Serbien
  Džbánek, Dětský soubor z Martínkova / Kinderensamble aus Martínkov
Nafurt, Folklórní skupina Zemplín, Slovensko / Folklorgruppe aus Zemplín, Slowakei
12:35 Duo Matolini, kytarové balady / Gittareballaden
14:00 Avlija, Ethno folk Brno
15:30 Lost Voyagers, nové interpretace popu a jazu, Weitra/Vitoraz / Neuinterpretationen von Pop und Jazz, Weitra
17:00 Cimbalband, Mikulov / Nikolsburg
19:00 Ant Attack, acoustic-indie, Brno / Brünn
20:30 Dílna, Koncert ve spolupráci s Mikulovským výtvarným sympoziem / Konzert in Zusammenarbeit mit dem Nikolsburger Kunstsymposion
  Bezmocné sny, rock-electronica / Mikulov / Nikolsburg
  Rosen Trio, romský jazz Mikulov / Roma Jazz Nikolsburg
  Koleno, Mikulov / Nikolsburg

14:00 - 22:00 dvůr domu U zajíce / Hof des Hauses U zajíce

Ochutnávka vín / Weinverkostung
Markéta Sojková, Mikulov / Nikolsburg

Vína z Mikulova a přilehlého českého a rakouského okolí / Weine aus Nikolsburg sowie der tschechischen und österreischischen Umgebung

10:00 - 22:00 podloubí Národního domu / Arkade Volkshaus

Ochutnávka tradičních pálenek / Verkostung traditioneller Schnäpse

15:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz

Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti / Kranzniederlegung für die Opfer nationaler Intoleranz

Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice / Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf / Pušdorf > Mikulov / Nikolsburg


21. 7. neděle / Sonntag

10:00 Náměstí / Hauptplatz

Permanent Breakfast

Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück
Veronika Karpíšková, Mikulov / Nikolsburg

Občanské sdružení Národy Podyjí zve na

Verein Thayavölker ladt herzlich ein zur

2. Přehlídku kultur Národů Podyjí

2. Kulturschau der Thayavölker

27. - 28. července 2001

27. - 28. Juli 2001

Mikulov

Nikolsburg

Pátek     

27

Freitag

 
18:00
Štukový sál Stukatursaal

Dokument o lidech

Ein Dokument úber die Menschen

vernisáž výstavy fotografií
Miroslava Králíka
hudební doprovod:
slovácký krůžek Demižon
Vernissage der Fotoausstellung
von Miroslav Králík
Musikalische Begleitung:
Volksensemble Demižon
 
19:30 Kino Hvězda

Adelheid

Adelheid

film Františka Vláčila z r. 1969
v hlavních rolích
Petr Čepek a Emma Černá
ein Film von František Vláčil, 1969
In den Hauptrollen
Petr Čepek und Emma Černá

Sobota     

28

Samstag

Náměstí Hauptplatz
 
10:00-23:00

Speciality národních kuchyní

Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

Arménská kuchyně, pan Edik, Brno Armenische Küche, Herr Edik, Brünn
Goralská kuchyně, Štefan Kapičák Slowakische Küche, Štefan Kapičák
Keltská kuchyně, Roman Jakesch, Děčín Keltische Küche, Roman Jakesch, Děčín
Maďarská kuchyně, rodina Tóthova, Vítonice u Znojma Ungarische Küche, Familie Tóth, Vítonice bei Znaim
Srbská kuchyně, Vinárna u Simona Serbische Küche, Weinstube U Simona
Romská kuchyně, rodina Růžičkova Roma Küche, Familie Růžička
Valašská kuchyně, Pavel Šuba Walachenküche, Pavel Šuba
Vojvodinská kuchyně, Milian Simovič Wojwodina Küche, Milian Simovič
Slovenská kuchyně, Zdena Grundová a Richard Krivda Slowakische Küche, Zdena Grundová und Richard Krivda
Speciality dunajovické pekárny Maja Spezialitäten der Bäckerei Maja, Untertanowitz

Ochutnávka vín

Weinverkostung

Výběr vín
známých i neznámých vinařů
z Mikulova a okolí
Weinsorten von bekannten
und unbekannten Winzern
aus Nikolsburg und Umgebung

Soubory a sólisté národnostních skupin

Ensembles und Solisten der Volksgruppen

 
10:00
dětský folklórní soubor Palavánek a cimbálová muzika Píšťalenka Kindervolkskapelle Palavánek und Zimbelkapelle Píšťalenka
 
11:00
pouliční divadlo Basta Fidli Straßentheater Basta Fidli
 
12:00
romská jazzová kapela Rosen Trio Plus Romajazzkapelle Rosen Trio Plus
 
13:00
Písně celého světa Natalika Lieder aus der ganzen Welt Natalika
 
16:00
cimbálová kapela Klaret Zimbelkapelle Klaret
 
17:00
brněnský jazzband BON BON Brünner Jazzband BON BON
 
19:00
romská jazzová kapela Rosen Trio Plus Romajazzkapelle Rosen Trio Plus
 
21:00
brněnský jazzband BON BON Brünner Jazzband BON BON
 
19:30 Kino Hvězda

Adelheid

Adelheid

film Františka Vláčila z r. 1969
v hlavních rolích
Petr Čepek a Emma Černá
ein Film von František Vláčil, 1969
In den Hauptrollen
Petr Čepek und Emma Černá

Národy Podyjí & klub podnikatelů města Mikulova

Verein Thayavölker & Klub der
Unternehmer der Stadt Mikulov
zvou na  
  aden herzlich ein zu

I. Přehlídku kultur národů Podyjí

I. Kulturschau der Thayavölker

a na und zu einem

Večer s podnikateli v Zámecké zahradě

Abend mit den Unternehmern im Schloßpark

2. 6.

Pátek
Freitag
18:00

Jindřich Streit - "Lidé Mikulovska"
vernisáž výstavy fotografií, hudební doprovod paní Gabriela Lahodová

Jindřich Streit - "die Menschen um Mikulov" Vernisage einer Fotoausstellung, musikalische Begleitung - Frau Gabriela Lahodová

Zámek - Schloss

  19:30

Musica Aetherna & Musica Vocalis
dirigent Sébastien Rouland (F)
Orchestr dobových nástrojů (SK)
slavnostně zahájí letošní jubilejní "barokní" ročník festivalu.
W. F. Bach, J. S. Bach, A. Vivaldi

Musica Aetherna & Musica Vocalis
dirigent Sébastien Rouland (F)
Feierliche Eröffnung des heurigen "barocken" Jubuläumsjahres durch das Orchester historischer Musikinstrumente (SK).
W. F. Bach, J. S. Bach, A. Vivaldi

Zámek - Schloss

  20:00

Muž na měsíci / Der Mondman (USA)
režie / Regie: Miloš Forman

Kino Hvězda

  23:00

Ohňostroj / Feuerwerk

Zámecký park / Schloßpark

3. 6.

Sobota
Samstag
8:00-12:00

Dětský den
soutěže pro děti, školy, hry pro nejmenší

Tag der Kinder
Wettbewerbe für Kinder, Schule, Spiele für die Kleinsten

školní hřiště ZŠ Hraničářů / Sportplatz der Grundschule Hraničářů

  10:00-20:00

Vystoupení souborů a sólistů národnostních skupin

Veranstaltung der Ensembles und Solisten der Volksgruppen

Náměstí / Haptplatz

  10:00

Dětský národopisný soubor Palavěnka
Kindervolkdensembla Palavěnka

  10:20

Slavnostní zahájení
Feierliche Eröffnung

  10:30

Amaterski Ansambl "Stevan Mokrjanec" (A)

  11:00

Dětský národopisný soubor Palavánek
Kindervolkdensembla Palavánek

  11:30

Řecký soubor lidových tanců Prometheus
laureáti 50. mezinárodního folkového festivalu Strážnice '95

Griechisches Volkstanzensamble Prometheus
Preisträger der 50. Internationalen Wettbewerbs Strážnice '95

  12:00

Dětská cimbálová muzika Romano Jilo
pod vedením Eugena Horvátha

Kinderzimbelkapelle Romano Jilo
unter der Leitung von Eugen Horváth

  12:30

Technická přestávka
technische Pause

  14:00

Módní přehlídka
(SOU Mikulov, Oděvy Šuta)
pořádá Klub podnikatelů města Mikulov

Modeschau
veranstaltet von Klub der Unternehmen in Mikulov

  15:15

Amaterski Ansambl "Stevan Mokrjanec" (A)

  16:00

Cimbálová muzika Pálava
Zimbelmusik Pálava

  16:30

Arménští sólisté Samvel a Stepan Melikjan
Armenische Solisten Samvel und Stepan Melikjan

  16:30

Arménští sólisté Samvel a Stepan Melikjan
Armenische Solisten Samvel und Stepan Melikjan

  17:30

romská jazzová kapela Rosen trio
Roma Jazzband Rosen trio

  10:00-20:00

Speciality národních kuchyní, ochutnávka vín
Volkstypische Kulinarien, Weinverkostung

Náměstí / Haptplatz

    cikánská kuchyně: rodina Růžičkova, Mikulov
zigeunerisch: Familie Růžička, Mikulov
    goralská: Štefan Kapičák, Mikulov
goralisch: Štefan Kapičák, Mikulov
    kašmírská: Saed Than
Kaschmir: Saed Than
    maďarská: rodina Tóthova, Vítonice u Znojma
Ungarische: Familie Tóth, Vítonice bei Znojmo
    moravská: hotel Rohatý Krokodýl, Mikulov
Mährische: hotel Rohatý Krokodýl, Mikulov
    řecká: Panajotis Skarlutidis, Brno
Griechische: Panajotis Skarlutidis, Brno
    srbochorvatská: vinárna U Simona, Mikulov
Serbokroatische: Weinstube U Simona, Mikulov
    vojvodinská: Milijan Simovič
wojwodinisch: Milijan Simovič
    vietnamská: Dinh Viet Thang, Mikulov
vietnamesisch: Dinh Viet Thang, Mikulov
  19:00

Módní přehlídka
(SOU Mikulov, Oděvy Šuta)

Modeschau

  20:00

Cimbal Classic, Brno

  20:00

Dubr, Břeclav

Zámecký park / Schloßpark

  20:00

Muž na měsíci / Der Mondman (USA)
režie / Regie: Miloš Forman

Kino Hvězda

4. 6.

Neděle
Sonntag
16:30 Mikulovanka - promenádní koncert / Straßenkonzert
Náměstí / Haptplatz

III. přehlídka kultur národů Podyjí a Setkání měst
III. Kulturfschau der Thayavölker und Begegnung der Städte
26.7. - 28.7.2002 Mikulov / Nikolsburg


26. 7. pátek / Freitag

18:00 Zámek / Schloss

Dernisáž prací studentů "wiener kunst schule" pod vedením Jitky Plesz a Gerharda Hermanky / Finisage der Studenten der "wiener kunst schule", unter der Leitung von Jitka Plesz und Direktor Gerhard Hermanky

20:00 Kino Hvězda / Kino Hvězda

Krajinka (SR, ČR) / Die kleine Landschaft (SK, CZ)
Režie / Regie : Martin Šulík


27. 7. sobota / Samstag

10:00-22:00 Náměstí / Hauptplatz

Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

(anglická, arménská, libanonská, maďarská, sudetoněmecká, rakouská, rómská, řecká, srbská, slovenská, valašská, vietnamská, vojvodinská)
(armenische, englische, griechische, libanesische, mährische, österreischische, roma, serbische, slovenische, sudetendeutsche, ungarische, vietnamesische, vojvodina, walachische)

Ochutnávka známých i neznámých vín z Mikulova, Falkensteinu, Drasenhofenu a okolí / Verkostung bekannter und unbekannter Weite aus Mikulov, Falkenstein, Drasenhofen der und Umgebung

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

Dětský folklórní soubor Palavánek, cimbálová muzika Píšťalenka, rómský folklórní soubor Čercheňa, Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR, arménské duo Samval a Stepan Melikjan, NATALIKA - písně z celého světa, Mužácký sbor Březí, rómská jazzová kapela Rosen Trio, valašská cimbálová muzika Kašava, cimbálová muzika Klaret a MARTHA A TENA ELEFTERIADU
Volkstümlicher Kinderchor Palavánek, Zimbelgruppe Píšťalenka, Roma Ensemble Čercheňa, Tanensemble Lycea Řekyň ČR, Armenisches Duo Samval und Stepan Melikjan, NATALIKA - Lieder der ganzen Welt, Männerchor Březí, Roma Jazzband Rosen Trio, Walachische Zimbelmusik Kašava, Zimbelmusik Klaret und MARTHA A TENA ELEFTERIADU

Moderují v českém i německém jazyce / Moderation in Tschechischer und Deutscher Sprache Jaromír Crhan a Veronika Janýrová

20:00 Kino Hvězda / Kino Hvězda

Výlet (ČR) / Ausflugt (CZ)
Režie) / Regie : Alice Neliss, Michal Pátek


28. 7. neděle / Sonntag

10:00-16:00 Náměstí / Hauptplatz

Setkání měst (ČR, SR, Rakousko) / Begegnung der Städte (CZ, SK, A)

Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

Vystoupení představitelů a souborů z příhraničních měst / Darbietungen von Verstretern und Ensambles aus den Grenzstädten