Národy Podyjí & klub podnikatelů města Mikulova

Verein Thayavölker & Klub der
Unternehmer der Stadt Mikulov
zvou na  
  aden herzlich ein zu

I. Přehlídku kultur národů Podyjí

I. Kulturschau der Thayavölker

a na und zu einem

Večer s podnikateli v Zámecké zahradě

Abend mit den Unternehmern im Schloßpark

2. 6.

Pátek
Freitag
18:00

Jindřich Streit - "Lidé Mikulovska"
vernisáž výstavy fotografií, hudební doprovod paní Gabriela Lahodová

Jindřich Streit - "die Menschen um Mikulov" Vernisage einer Fotoausstellung, musikalische Begleitung - Frau Gabriela Lahodová

Zámek - Schloss

  19:30

Musica Aetherna & Musica Vocalis
dirigent Sébastien Rouland (F)
Orchestr dobových nástrojů (SK)
slavnostně zahájí letošní jubilejní "barokní" ročník festivalu.
W. F. Bach, J. S. Bach, A. Vivaldi

Musica Aetherna & Musica Vocalis
dirigent Sébastien Rouland (F)
Feierliche Eröffnung des heurigen "barocken" Jubuläumsjahres durch das Orchester historischer Musikinstrumente (SK).
W. F. Bach, J. S. Bach, A. Vivaldi

Zámek - Schloss

  20:00

Muž na měsíci / Der Mondman (USA)
režie / Regie: Miloš Forman

Kino Hvězda

  23:00

Ohňostroj / Feuerwerk

Zámecký park / Schloßpark

3. 6.

Sobota
Samstag
8:00-12:00

Dětský den
soutěže pro děti, školy, hry pro nejmenší

Tag der Kinder
Wettbewerbe für Kinder, Schule, Spiele für die Kleinsten

školní hřiště ZŠ Hraničářů / Sportplatz der Grundschule Hraničářů

  10:00-20:00

Vystoupení souborů a sólistů národnostních skupin

Veranstaltung der Ensembles und Solisten der Volksgruppen

Náměstí / Haptplatz

  10:00

Dětský národopisný soubor Palavěnka
Kindervolkdensembla Palavěnka

  10:20

Slavnostní zahájení
Feierliche Eröffnung

  10:30

Amaterski Ansambl "Stevan Mokrjanec" (A)

  11:00

Dětský národopisný soubor Palavánek
Kindervolkdensembla Palavánek

  11:30

Řecký soubor lidových tanců Prometheus
laureáti 50. mezinárodního folkového festivalu Strážnice '95

Griechisches Volkstanzensamble Prometheus
Preisträger der 50. Internationalen Wettbewerbs Strážnice '95

  12:00

Dětská cimbálová muzika Romano Jilo
pod vedením Eugena Horvátha

Kinderzimbelkapelle Romano Jilo
unter der Leitung von Eugen Horváth

  12:30

Technická přestávka
technische Pause

  14:00

Módní přehlídka
(SOU Mikulov, Oděvy Šuta)
pořádá Klub podnikatelů města Mikulov

Modeschau
veranstaltet von Klub der Unternehmen in Mikulov

  15:15

Amaterski Ansambl "Stevan Mokrjanec" (A)

  16:00

Cimbálová muzika Pálava
Zimbelmusik Pálava

  16:30

Arménští sólisté Samvel a Stepan Melikjan
Armenische Solisten Samvel und Stepan Melikjan

  16:30

Arménští sólisté Samvel a Stepan Melikjan
Armenische Solisten Samvel und Stepan Melikjan

  17:30

romská jazzová kapela Rosen trio
Roma Jazzband Rosen trio

  10:00-20:00

Speciality národních kuchyní, ochutnávka vín
Volkstypische Kulinarien, Weinverkostung

Náměstí / Haptplatz

    cikánská kuchyně: rodina Růžičkova, Mikulov
zigeunerisch: Familie Růžička, Mikulov
    goralská: Štefan Kapičák, Mikulov
goralisch: Štefan Kapičák, Mikulov
    kašmírská: Saed Than
Kaschmir: Saed Than
    maďarská: rodina Tóthova, Vítonice u Znojma
Ungarische: Familie Tóth, Vítonice bei Znojmo
    moravská: hotel Rohatý Krokodýl, Mikulov
Mährische: hotel Rohatý Krokodýl, Mikulov
    řecká: Panajotis Skarlutidis, Brno
Griechische: Panajotis Skarlutidis, Brno
    srbochorvatská: vinárna U Simona, Mikulov
Serbokroatische: Weinstube U Simona, Mikulov
    vojvodinská: Milijan Simovič
wojwodinisch: Milijan Simovič
    vietnamská: Dinh Viet Thang, Mikulov
vietnamesisch: Dinh Viet Thang, Mikulov
  19:00

Módní přehlídka
(SOU Mikulov, Oděvy Šuta)

Modeschau

  20:00

Cimbal Classic, Brno

  20:00

Dubr, Břeclav

Zámecký park / Schloßpark

  20:00

Muž na měsíci / Der Mondman (USA)
režie / Regie: Miloš Forman

Kino Hvězda

4. 6.

Neděle
Sonntag
16:30 Mikulovanka - promenádní koncert / Straßenkonzert
Náměstí / Haptplatz