XII. festival Národů Podyjí
XII. Kulturfest der Thayavölker
22.7. - 24.7.2011 Mikulov / Nikolsburg


22. 7. pátek / Freitag

18:00 Galerie Konvent / Galerie Konvent

Na pomezí/Dazwischen - zkušenosti s hranicemi / Na pomezí/Dazwischen - Erfahrungen mit der Grenze

Vernisáž výstavy / Vernissage der Ausstellung

V souladu s přírodou / Im Einklang mit der Natur

Životní příběhy v česko - slovensko - rakouském pohraničí Dokumentární film o příhraničních oblastech střední Evropy, který vznikl v rámci projektu EU-CENTRAL TransEcoNet, byl natočen v Beskydech, Bílých Karpatech, v krajině řeky Dyje a Moravy a Pošumaví. Vychází z rozhovorů s lidmi, kteří jsou s přírodou a krajinou úzce spjati. Vzpomínky pamětníků na proměny krajiny a hranice dokreslují životní příběhy mladých lidí, kteří se rozhodli žít v těchto oblastech.
Scénář, kamera, zvuk, režie: Lenka Ovčáčková (Praha/Vídeň), 2011, 58 Min.

Lebenswege in tschechisch - slowakisch - österreichischen Grenzlandschaften Der im Rahmen des EU-CENTRAL-Projektes TransEcoNet entstandene Dokumentarfilm über Grenzregionen Zentraleuropas wurde in den Beskiden, den Weißen Karpaten, in den Landschaften entlang der Thaya und March, sowie im Vorland des Böhmerwaldes gedreht. Der Film beruht auf Gesprächen mit Menschen, die mit Natur und Landschaft eng verbunden sind. Erinnerungen von Zeitzeugen an die Veränderungen der Landschaften und Grenzen verbinden sich mit Lebensgeschichten junger Menschen, die sich entschieden haben, in diesen Gebieten zu leben.
Drehbuch, Kamera, Ton, Regie Lenka Ovčáčková (Prag/Wien), 2011, 58 min


23. 7. sobota / Samstag

Náměstí / Hauptplatz

10:00 Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

arménská, bulharská, goralská, horňácká, italská, kavkazská, kelečská, komžská, koktejly pro lepší svět, malokarpatská, mongolská, moravská, rómská, srbská, ukrajinská, valašská, vídeňská, záhorácká, židovská

armenische, bulgarische, Coctails für eine bessere Welt, goralische, italienische, jüdische, kaukasische, keletsche, kleinkarpatische, mährische, mongolische, Roma, serbische, spanische, ukrainische, walachische, westslowakische, Wiener Küche

14:00 - 24:00 Radnice / Rathaus

Ochutnávka vín / Weinverkostung

Cimbálová muzika Pohárek
Urband
Mužácký soubor z Březí

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

Moderace v českém a německém jazyce / Moderation in tschechischer und deutscher Sprache

10:00 Zahájení
10:15 Livada I. Makedonie
10:50 Ruské osvětové centrum
11:30 Karas Band + Aleš Řezáč
12:15 Livada II. Černohorské
13:00 Trio de Janeiro latina, world
14:10 Pohárek I. slovenský blok
14:45 Epaš romské
15:30 Urband prvky klezmeru
16:30 Pohárek II. arabské písně
17:00 Petr Váša
18:00 Wild Eggs
18:45 Adam K.
19:35 HiFi FM
20:55 Čoko voko

16:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz

Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti / Kranzniederlegung für die Opfer nationaler Intoleranz

Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice / Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf / Pušdorf > Mikulov / Nikolsburg


24. 7. neděle / Sonntag

10:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz

Permanent Breakfast

Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück