XXI. Festival národů Podyjí
XXI. Kulturfest der Thayavölker
17.7. - 19.7.2020 Mikulov / Nikolsburg

Buďto jsou tu doma všichni anebo nikdo
Entweder sind alle hier zu hause oder niemand


17. 7. pátek / Freitag

16:30-22:00 Náměstí / Hauptplatz

Výstava Moravští Chorvati / Ausstellung Mährische Kroaten

Vinný trh / Weinmarkt

Ochutnávka pálenek, podloubí Národního domu / Schnapsverkostung, Arkade des Volkshauses

Výtěžek je věnován na záchranu bělokarpatského lesa Ščúrnica / Der Ertrag wird der Rettung des Weißkarpatenwaldes Ščúrnica gewidmet

17:00 Galerie Konvent, Vrchlického 3

Sousedé. Česko-rakouská kniha o dějinách / Nachbarn. Ein Österreichisch-Tschechisches Geschichtsbuch

Programm in tschechischer Sprache

Německá verze společné publikace o spojujících a rozdělujících dějinách 20. století vyšla v říjnu 2019, česká v lednu 2020. Projekt se ve více směrech liší od podobných počinů. Nevznikl z iniciativy historiků, ale ze zadání občanské společnosti. Jednotlivé kapitoly zpracovává vždy dvojice historiků z obou zemí. A zadáním projektu bylo ne hledat smířlivé formulace, ale rozdílné pohledy otevřeně konfrontovat. / Die deutshe Version der gemeinsamen Publikation über die verbindende und teilende Österreichisch-Tschechische Geschichte erschien im Oktober 2019, die tschechische im Jäner 2020. Das Projekt unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von ähnlichen Vorhaben. Es entstand nicht aus der Initiative von Historikern, sondern auf Verlangen der Zivilgesellschaft. Einzelne Kapiteln werden jeweils von einem Historikerpaar aus beiden Ländern verfasst. Und ihre Aufgabe war nicht versöhnliche Formulierungen zu suchen, sondern einander die unterschiedlichen Geschichtsinterpretationen offen gegenüber zu stellen.

Když jsme projekt před dvěma lety představovali, mohli jsme o něm pouze hovořit. Letos budou mít zájemci příležitost nejen s koordinátory z obou zemí besedovat, ale i vzít hotovou – českou i německou - knihu do ruky, prolistovat, vyptat se, diskutovat, zakoupit.
Als wir das Projekt vor zwei Jahren vorgestellt haben, konnten wir darüber nur reden. Heuer bekommen die Interessierten die Gelegenheit nicht nur mit den Koordinatoren aus den beiden Ländern zu diskutieren, sondern das fertige Buch - Deutsch sowie Tschechisch - in die Hand zu nehmen, durblättern, befragen, erwerben.

  • Hildegard Schmoller, historička, koordinátorka projektu, Rakouská akademie věd / Historikerin, Projektkoordinatorin, Österreichische Akademie der Wissenschaften
  • Václav Šmidrkal, historik, koordinátor projektu, Česká akademie věd / Historiker, Projektkoordinator, Tschechische Akademie der Wissenschaften
  • Přemysl Janýr, moderace, Česká republika a Rakousko / Moderation, Österreich und Tschechische Republik

18:30 Swing Shower, jazz-swing, Valašské Klobouky / jazz-swing, Walachisch Klobouk

19:30 Ant Attack, acoustic-indie, Brno / Brünn


18. 7. sobota / Samstag

Náměstí / Hauptplatz

10:00 - 22:00 Výstava Moravští Chorvati / Ausstellung Mährische Kroaten

10:00 - 22:00 Ochutnávka pálenek / Schnapsverkostung
podloubí Národního domu / Arkade des Volkshauses

Výtěžek je věnován na záchranu bělokarpatského lesa Ščúrnica / Der Ertrag ist der Rettung des Weißkarpatenwaldes Ščúrnica gewidmet

10:00 - 22:00 Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

Argentinská / Argentinische, Romina , Brno / Brünn
Arménská / Armenische, Edik Vardanyan, Brno / Brünn
Belgická / Belgische, Carole Duray
Indonéská / Indonesische, Veronika Karpíšková, Mikulov / Nikolsburg
Irská / Irische, Petra a Steven Caufield, Valtice / Feldsberg
Kavkazská / Kaukasische, Gagik Vardanyan, Nový Hrad / Neue Burg
Komžská / Komsche, Lydie Hrdličková, Mikulov / Nikolsburg
Podpálavská / Polauer, Pavla Svačinová, Mikulov / Nikolsburg
Romská / Záhorácká / Roma / Westslowakische, Jarmila Růžičková, Mikulov / Nikolsburg
Španělská / Spanische, Miguelito Verbenas
Srbská / Serbische, Simon Simovič, Mikulov / Nikolsburg

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

10:00Zahájení festivalu, / Festivaleröffnung
10:10Průvod městem, / Prozession durch die Stadt
11:00Detva, Romské duo / Roma Duo
 Old stars Břeclav, Sdružení folklórních hudebníků a tanečníků / Verband der Folkloremusiker und -tänzer
13:20Jazz Petit Mikulov, jazz, funky, swing
17:00Duo Matolini, kytarové balady / Gittareballaden
18:30The Northern Dreams, Waldviertel
20:30Hrubá hudba, nu-jazz & folklór / Nu-Jazz & Folklore
22:00The Stoned Ape Theory, stoner rock band

11:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz
Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti / Kranzniederlegung für die Opfer nationaler Intoleranz
Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice / Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf / Pušdorf > Mikulov / Nikolsburg

14:00 - 22:00 dvůr Městského úřadu / Hof des Gemeindeamts
Ochutnávka vín / Weinverkostung
Vinařství Volařík, Mikulov / Nikolsburg
Vína z Mikulova a přilehlého českého a rakouského okolí / Weine aus Nikolsburg sowie der tschechischen und österreischischen Umgebung

Oranžérie Zámecké zahrady / Orangerie des Schlossgartens

13:30 - 14:30 Program pro děti - autorské čtení / Kinderprogramm - Authorenlesung
Přemysl Janýr: Princezna z Tapiti / Prinzessin von Tapiti


19. 7. neděle / Sonntag

Náměstí / Hauptplatz

10:00 Permanent Breakfast
Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück

10:00 - 14:00 Výstava Moravští Chorvati / Ausstellung Mährische Kroaten