XIX. Festival národů Podyjí
XIX. Kulturfest der Thayavölker
20.7. - 22.7.2018 Mikulov / Nikolsburg

Buďto jsou tu doma všichni anebo nikdo
Entweder sind alle hier zu hause oder niemand


20. 7. pátek / Freitag

Galerie Konvent, Vrchlického 3

Sousedé. Česko-rakouská kniha o dějinách / Nachbarn. Ein Österreichisch- Tschechisches Geschichtsbuch

Programm in tschechischer Sprache

Projekt publikace o spojujících a rozdělujících česko-rakouských dějinách 20. století pochází z roku 2002. O dvanáct let později ho převzala Stálá česko rakouská komise historiků. V letech 2015 a 2016 byl koncept představen rakouské a české veřejnosti a v letošním roce vyjde výsledná publikace v obou jazycích. / Das Projekt der gemeinsamen verbindenden und teilenden Österreichisch-Tschechischen Geschichte hat seinen Ursprung im Jahre 2002. Zwölf Jahre später hat sich ihn die Ständige Österreichisch-Tschechische Historikerkommission angenommen. In den Jahren 2015 und 2016 wurde das Konzept der Öffentlichkeit beider Länder vorgestellt und heuer erscheint die Publikation in den beiden Sprachen.

Projekt se ve více směrech liší od podobných počinů. Nevznikl z iniciativy historiků, ale ze zadání občanské společnosti. Jednotlivé kapitoly zpracovává vždy dvojice historiků z obou zemí. A zadáním projektu je výslovně ne hledat pro obě strany smířlivé formulace, ale rozdílné pohledy otevřeně konfrontovat. / Das Projekt unterscheidet sich in mehreren Hinsichten von ähnlicher Vorhaben. Es ist nicht aus der Initiative von Historikern entstanden, sondern auf Bestellung der Zivilgesellschaft. Die einzelnen Kapitel werden jeweils von je einem Historikerpaar aus den beiden Ländern verfaßt. Und die Aufgabe ist ausdrücklich nicht beidseitig versöhnliche Formulierungen zu suchen, sondern die unterschiedlichen Gesichtspunkte offen zu konfrontieren.

Letošní Festival národů Podyjí je prvním veřejným představením publikace, která do konce roku vyjde v obou jazycích, za účasti historiků a kurátorů projektu z obou zemí. / Im Rahmen des heurigen Kulturfests der Thayavölker wird die Publikation, die bis Jahresende in den beiden Sprachen erscheint, unter Teilnahme der Historiker und Projektkuratoren aus den beiden Ländern zum ersten mal öffentlich vorgestellt.

16:30 Vernisáž výstavy dokumentárních fotografií / Vernissage Ausstellung der Dokumentarfotografien

17:00 Prezentace projektu a diskuse se zúčastněnými historiky / Projektpräsentation und Diskussion mit den teilnehmenden Historikern

  • Tomáš Dvořák, historik, Historický ústav Filosofické fakulty Masarykovy univerzity / Historiker, Historisches Institut der Filosofischen Fakultät, Masarykuniversität Brünn
  • Hildegard Schmoller, historička, koordinátorka projektu, Rakouská akademie věd / Historikerin, Projektkoordinatorin, Österreichische Akademie der Wissenschaften
  • Václav Šmidrkal, historik, koordinátor projektu, Česká akademie věd / Historiker, Projektkoordinator, Tschechische Akademie der Wissenschaften
  • Přemysl Janýr, moderace, Česká republika a Rakousko / Moderation, Österreich und Tschechische Republik

19:00-23:00 Náměstí / Hauptplatz
Baví vás Mikulov / Mikulov unterhaltet euch

Hudba, tanec, poezie, divadlo, módní přehlídka...
Musik, Tanz, Poesie, Theater, Modeshow...

Host večera / Gast des Abends: Sabrin Band


21. 7. sobota / Samstag

Náměstí / Hauptplatz

10:00 Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

Americká / Amerikanische, Katka & Mark , Mikulov / Nikolsburg
Arménská / Armenische, Edik Vardanyan, Brno / Brünn
Asijskou-veganskou / Asiatische - Vegan, Martin a Lucie Rien
Bulharská / Bulgarische, Mira Králík, Mikulov / Nikolsburg
Francouzská / Französische, Andrea a Alexandre
Indonéská / Indonesische, Veronika Karpíšková, Mikulov / Nikolsburg
Irská / Irische, Petra a Steven Caufield
Italská / Italienische, Sara Keller
Kavkazská / Kaukasische, Gagik Vardanyan, Nový Hrad / Neue Burg
Krétská / Kretische, Petr Lukeš
Nizozemská / Niederländische, Petra Korlaar, Mikulov / Nikolsburg
Perníčky / Lebkuchen, Vítězslav  Búřil
Podpálavská / Polauer, Pavla Svačinová
Polská / Polnische, Piotr Cegłowski
Romská/ Záhorácká / Westslowakische, Jarmila Růžičková, Mikulov / Nikolsburg
Srbská / Serbische, Simon Simovič, Mikulov / Nikolsburg
Ukrajinská / ,  Ilnara Dudash
Vídeňská / Wiener, Jitka Plesz, Mikulov / Nikolsburg

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

10:00 Zahájení festivalu / Festivaleröffnung
  Kintari, Indononézské tance / Indonesische Tänze
  Pueblo Flamenco,
  Žytomírský spolek volyňských Čechů, / Schytomyr Verein der Wolhynientschechen
  Harmonie Vracov, Smíšený pěvecký sbor / Gemischter Gesangchor
  Trio Carlos manouche, pražská gypsy swingová formace / Prager Gipsy Swingformation
  Cimbaltrio, cimbálová muzika / Zimbelmusik
  Jazz Petit Mikulov, jazz, funky, swing
  Ant Attack, acoustic-indie, Brno / Brünn
  DJ Matthew

14:00 - 22:00 Národní dům / Volkshaus

Ochutnávka vín / Weinverkostung

Vína z Mikulova a přilehlého českého a rakouského okolí / Weine aus Nikolsburg sowie der anliegenden tschechischen und österreischischen Umgebung

14:00 - 22:00 Městský úřad / Gemeindeamt

Degustace století / Jahrhundertdegustation

Ochutnávka pálenek včetně stoleté slivovice / Snapsverkostung einschließlich ein hundertjähriger Slibowitz

15:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz

Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti / Kranzniederlegung für die Opfer nationaler Intoleranz

Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice / Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf / Pušdorf > Mikulov / Nikolsburg


22. 7. neděle / Sonntag

10:00 Náměstí / Hauptplatz

Permanent Breakfast

Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück