XX. Festival národů Podyjí
XX. Kulturfest der Thayavölker
19.7. - 21.7.2019 Mikulov / Nikolsburg

Buďto jsou tu doma všichni anebo nikdo
Entweder sind alle hier zu hause oder niemand


19. 7. pátek / Freitag

Galerie Konvent, Vrchlického 3

20 let Festivalu národů Podyjí / 20 Jahre Kulturfest der Thayavölker

Programm in tschechischer Sprache

3:00 Náměstí / Hauptplatz

Baví vás Mikulov / Mikulov unterhält Euch

Hudba, tanec, poezie, divadlo, módní přehlídka...
Musik, Tanz, Poesie, Theater, Modeshow...

Host večera / Gast des Abends: Sabrin Band


20. 7. sobota / Samstag

Náměstí / Hauptplatz

10:00 Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

11:00 Zahájení festivalu / Festivaleröffnung

14:00 - 22:00 Náměstí / Hauptplatz

Ochutnávka vín / Weinverkostung

Vína z Mikulova a přilehlého českého a rakouského okolí / Weine aus Nikolsburg sowie der tschechischen und österreischischen Umgebungund

14:00 - 22:00 Dvůr Městského úřadu /Hof des Gemeindeamts

Ochutnávka tradičních pálenek / Verkostung traditioneller Schnäpsen

15:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz

Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti / Kranzniederlegung für die Opfer nationaler Intoleranz

Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice / Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf / Pušdorf > Mikulov / Nikolsburg


21. 7. neděle / Sonntag

10:00 Náměstí / Hauptplatz

Permanent Breakfast

Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück