XXII. Festival národů Podyjí
XXII. Kulturfest der Thayavölker
16.7. - 18.7.2021 Mikulov / Nikolsburg

Buďto jsou tu doma všichni anebo nikdo
Entweder sind alle hier zu hause oder niemand


16. 7. pátek / Freitag

17:00 Galerie Konvent, Vrchlického 3

Podyjí / Die Thayaregion

Programm in tschechischer Sprache

Podyjí zahrnuje příhraniční regiony od Slavonic po Břeclav na české a od Schweiggers ve Waldviertelu po Hohenau/Cáhnov na dolnorakouské straně. Po čtyřicet let byl podélně přeťat Železnou oponou a povědomí příbuzenství se z velké části ztratilo. Spolek Národy Podyjí a Festival národů Podyjí jsou jen velmi letmou reminiscencí. / Die Thayaregion schließt die Grenzregionen von Slavonice/Zlabbings bis zu Břeclav/Lundenburg auf der tschechischen sowie vom Sweiggers im Waldviertel bis zu Hohenau auf der niederösterreichischen Seite ein. Vierzig Jahre lang war sie durch den Eisernen Vorhang zerteilt und das Verwandschaftsbewusstsein ging aus großem Teil verloren. Der Verein Thayavölker sowie das Kulturfest der Thayavölker bilden lediglich eine flüchtige Reminiszenz.

O Podyjí, jeho městech, historii a přeshraničních projektech budou hovořit
Ein Gespräch über die Region, ihre Städte, Geschichte sowie greznüberschreitende Projekte führen

  • Karel Havliš, architekt, Vysoké učení technické, Brno / Architekt, Universität für Technologie, Brünn
  • Niklas Perzi, historik, Rakouská akademie věd, St. Pölten/Sv. Hypolit / Historiker, Österreichische Akademie der Wissenschaften, St. Pölten
  • Přemysl Janýr, publicista, Česká republika a Rakousko / Publizist, Österreich und Tschechische Republik

19:00-22:00 Náměstí / Hauptplatz

Ant Attack, acoustic-indie, Brno / Brünn

17. 7. sobota / Samstag

Náměstí / Hauptplatz

10:00 - 22:00 Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

10:30Píšťalenka, Cimbálová muzika / Zimbelmusik
 Palavěnka a Palavánek, Dětský soubor, chorvatský folklór / Kinderensamble, Kroalische Volksmusik
10:45Píšťalenka, Cimbálová muzika / Zimbelmusik
 Pálavští senioři, Pallauer Senioren
11:30Matrjošky, Ruské kulturně osvětové centrum, matrjošky, častušky, ruské lidové písně / Russisches Zentrum für kulturelle Aufklärung, russische Volkslieder
12:00Samba Brno, Brazilské tance / Brasilianische Tänze
13:00Řekyně, / Die Griechinen
14:10Démáirt, Irské tance / irische Tänze
15:30Matolini cico, kytarové balady / Gittareballaden
16:30Jelena Popržan, Pětistrunné housle, zpěv, looper, ústní housle, skleněná harmonika / 5-saitigeViola, Gesang, Looper, Maulgeige, Glasharmonika…
18:00Rajtaraj, world music-acoustic
20:00Urband, brněnský pouliční šraml / Brünner Straßenschrammeln
22:00Finský barok, Pomezí koncertu a umělecké performance / Grenzbereich zwischen Konzert und Performance

11:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz
Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti / Kranzniederlegung für die Opfer nationaler Intoleranz
Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice / Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf / Pušdorf > Mikulov / Nikolsburg


18. 7. neděle / Sonntag

Náměstí / Hauptplatz

10:00 Permanent Breakfast
Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück