Hledat  
23. ledna 2017 ..:: Home ::..   Přihlásit se
Adonis LVA
 Další odkazy Minimalizovat


      

Spolek Národy Podyjí Verein Thayavölker

zve na / lädt ein

XVII. Festival národů Podyjí / XVII. Kulturfest der Thayavölker

(Buďto jsou tu doma všichni anebo nikdo) / (Entweder sind hier alle zuhause oder niemand)

Mikulov / Nikolsburg

15. - 17. 7. 2016

15. 7. pátek / Freitag

Náměstí, Štukový sál

Uprchlická vlna rozděluje obyvatele Evropy. Zároveň přinesla i nový fenomén: síť lidské solidarity napříč Evropou. Spontánně vznikly struktury pořádající finanční a věcné sbírky, lovící ztroskotané z moře, zajišťující pro ně jídlo, oblečení, ubytování, zdravotní ošetření, informace, doprovázející je od Lesbosu po Švédsko. Bez evropských komisí, rad a parlamentů. Často proti postoji vlastních vlád.

Filip Brichta a Přemysl Janýr
za podpory Jihomoravské komunitní nadace
k tomu připravili tématický večer.

Paralelní Evropa

16:30 Mezi ostnatými dráty

Výstava kreseb syrských dětí a fotografií Evy Zahradníčkové a Stanislava Krupaře

Hudební doprovod: Mário Bihári

17:00 Paralelní Evropa

Panelová diskuse s českými iniciátory a účastníky mezinárodní sítě pomoci
  • Tomáš Jungwirth, analytik Výzkumného centra AMO, zabývá se státy jihovýchodní Evropy a tématy souvisejícími s uprchlictvím
  • Dalimil Petrilák, analytik a aktivista spolku Pomáháme lidem na útěku
  • Eva Zahradníčková, matka čtyř dětí, která se v září 2015 rozjela do Rözske. Od té doby projela 8 zemí a rozdělila několik tun humanitární pomoci.
Moderuje: Přemysl Janýr

Náměstí / Hauptplatz

 

Mikulov nás baví

Unterhaltsames Mikulov

18:30 Sova a Slamák, ostravská folková formace Sova a Slamák, Folkformation aus Ostrava (Ostrau)
19:30 Sunbeam On Roses, studentská mikulovská kapela Sunbeam On Roses, Studentenkapelle aus Mikulov (Nikolsburg)
20:30 Duo Matolini, armonia perpetua Duo Matolini, armonia perpetua
21:00 Mech, Divadelní spolek Mikulov Mech, Theaterverein Mikulov (Nikolsburg)

16. 7. sobota / Samstag

od 10:00 Náměstí

ab 10:00 Hauptplatz

Speciality národních kuchyní

Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

arménská, bulharská, irská, italská, kavkazská, kelecká, komžská, kuchyně z Podpálaví, maďarská, moravská, romská, ruská, srbská, vídeňská, vietnamská
armenische, bulgarische, irische, italienische, kaukasiche, keletsche, komsche, mährische, polauer, Roma, russische, serbische, ungarische, Wiener Küche, vietnamesische

Soubory a sólisté národnostních skupin

Ensembles und Solisten der Volksgruppen

Moderace v českém a německém jazyce Moderation in tschechischer und deutscher Sprache
10:00 Zahájení festivalu Festivaleröffnung
10:15 Démáirt, irské tance Démáirt, irische Tänze
10:40 Krveja Undergroundjazzblues, Mikulov Krveja Undergroundjazzblues, Mikulov (Nikolsburg)
10:40 Démáirt, irské tance Démáirt, irische Tänze
12:00 Jazz Petit Mikulov, jazz, funky, swing Jazz Petit Mikulov, Jazz, Funky, Swing
13:00 Au Co, z.s., tradiční vietnamské tance Au Co, z.s.,traditionelle vietnamesiche Tänze
14:00 Mi Martef, plzeňský klezmer Mi Martef, Pilsner Klezmer
15:00 Cimbaltrio, cimbálová muzika Cimbaltrio, Zimbelmusik
16:00 Paul Batto Jr. a Ondřej Kříž, blues, gospel Paul Batto Jr. und Ondřej Kříž, Blues, Gospel
17:00 Urband, brněnský pouliční šraml Urband, Brünner Straßenschrammel
18:00 Mário Bihári, romský akordeonista a zpěvák Mário Bihári, Roma Akkordeonist und Sänger
19:00 Markéta Burešová a Petra Bílková, šansony Markéta Burešová und Petra Bílková, Chansons
20:15 Cara Mia, moravian beat fusion Cara Mia, moravian beat fusion
21:30 LetRouRou, rock'n'roll-blues LetRouRou, rock'n'roll-blues

14:00 - 22:00 Městský úřad
Ochutnávka vín

Rathaus
Weinverkostung

16:00 Kostelní náměstí
Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti

Kostelní náměstí > Pohořelice > Drasenhofen > Poysdorf (Pušdorf) > Mikulov

Kostelní náměstí (Kirchenplatz)
Gedenken an die Opfer nationaler Intoleranz

Kostelní náměstí (Kirchenplatz) > Pohořelice (Pohrlitz) > Drasenhofen > Poysdorf > Mikulov (Nikolsburg)

17. 7. neděle / Sonntag

Náměstí / Hauptplatz

10:00

Permanent Breakfast

Veřejná snídaně

Permanent Breakfast

Öffentliches Frühstück
692 01 Mikulov, Kapucínská 1, mail@narodypodyji.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 27-2768840217/0100 Národy Podyjí
IBAN CZ1401000000272768840217, BIC KOMBCZPPXXX
Autorská práva (c) 2017 Národy Podyjí   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí