Hlavní náplní i prezentací spolku je třídenní festival, který se koná vždy třetí červencový víkend v malebném Mikulově.

Festivalový program zahajuje páteční beseda u kulatého stolu s pozvanými hosty i diváky. Našim cílem je představit palčivá témata z minulosti i současnosti otevřeným způsobem a nahlédnout na ně různou optikou. Často se tak u stolu sejdou jak zástupci akademické sféry, tak i odborná a laická veřejnost. Neformální prostředí festivalu umožňuje snadný dialog i snahu porozumět. Páteční program zakončuje komponovaný večerní pořad na Náměstí.

Pilířem sobotního programu je prezentace až dvaceti národních kuchyní etnik dosídlených v oblasti Podyjí, provázená celodenním programem, na kterém se vystřídá kolem tuctu hudebních a tanečních skupin a to nejlepší ze současné české indies produkce. Nedílnou součástí sobotního programu je také položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti v Pohořelicích, Drasenhofenu a Poysdorfu za účasti zástupců města, spolku a zájemců z řad návštěvníků.

Festival zakončuje nedělní veřejná snídaně „Permanent Breakfast“ pro účastníky festivalu i náhodné kolemjdoucí. Tradice, kterou v prvních ročnících do Mikulova přinesla skupina česko-rakouských umělců.

Děkujeme sponzorům festivalu

Město Mikulov  |  Mikulovská rozvojová  |  Jihomoravský kraj  |  Ministerstvo kultury

Rakouské kulturní forum | Víno Šílová | Vinařství Taubenschus | Vinařství Volařík | Kovo Prokeš | Marcel Ihnačák | Bistro 49 (Víťa Rosík) | Mikulove (Petra Janelová) | KoprComm solutions s.r.o., TY | Indep | Jan Miklín