Letošní „Národy“ budou opět ovlivněny světovým děním. Členové spolku se ve světle událostí posledních týdnů zapojují do poskytované pomoci nově příchozím občanům z Ukrajiny a nabídnout jim kromě osobní a materiální pomoci, také propojení s městem Mikulov a jeho kulturním životem. V tomto ohledu, bychom do letošního programu chtěli dát co nejvíce prostoru těm, kteří v těchto dnech nachází v našem městě útočiště.

Páteční kulatý stůl bude věnován Česko-rakouskému projektu s Mikulovem velmi úzce spjatým – a sice představení nové publikace zvané „ Lexikon času minulého – Současnost jihomoravských památek“. Knihu vydalo Regionální muzeum v Mikulově v rámci projektu I-CULT (program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika). Publikace se v desíti kapitolách postupně zaměřuje na nejstarší osídlení regionu, památky duchovní i světské, lidovou kulturu, také vinohradnictví a vinařství, památky technické a vojenské, moderní umění a též přírodu. V jednotlivých obrazech – tvořených kratšími texty strukturovanými do mozaiky faktů a příběhů, doplněnými bohatým fotografickým materiálem – představuje Jihomoravský kraj v historickém kontextu, jak jej prezentují muzea, galerie i jiné instituce, a nabízí vhled do souvislostí, které zdejší krajinu, její charakter, obyvatelstvo a jeho tradice utvářely. Česká verze vyšla v březnu 2022, rakouská je naplánovaná na květen 2022. Ke kulatému stolu budou pozvání jak někteří autoři publikace, tak i reprezentanti studentského projektu (New Design University St. Pölten) AREA ACZ, kteří jsou na publikaci napojeni. Páteční program bude pokračovat kulinářskou show slavného influencera Lukáše Hejlíka a program zakončí koncert skupiny ANT ATTACK a DJ Kosmonaut náhradník na Náměstí.

15. 7. NÁMĚSTÍ / GALERIE KONVENT

16:00-23:00 – Náměstí: Vinařský trh
17:00-18:30 – Galerie Konvent: debata u kulatého stolu, představení Česko-rakouského projektu Lexikon času minulého (publikace, rok vydání 2022, vyšla česká i rakouská verze)
19:00-20:30 – Náměstí: Lukáš Hejlík / LiStOVáNí – Gastro show
20:30-22:00 – Náměstí: Ant Attack
22:00-00:00 – Náměstí: DJ Kosmonaut náhradník