2000

Národy Podyjí & klub podnikatelů města Mikulova / Verein Thayavölker & Klub der Unternehmer der Stadt Mikulov

zvou na / aden herzlich ein zu

I. PŘEHLÍDKU KULTUR NÁRODŮ PODYJÍ / I. Kulturschau der Thayavölker

a na /und zu einem

VEČER S PODNIKATELI V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ / Abend mit den Unternehmern im Schloßpark

pátek/Freitag 2. 6.

18:00 Jindřich Streit – „Lidé Mikulovska“: vernisáž výstavy fotografií, hudební doprovod paní Gabriela Lahodová
Jindřich Streit – „die Menschen um Mikulov“: Vernisage einer Fotoausstellung, musikalische Begleitung – Frau Gabriela Lahodová
Zámek – Schloss

19:30 Musica Aetherna & Musica Vocalis, dirigent Sébastien Rouland (F)
Orchestr dobových nástrojů (SK) slavnostně zahájí letošní jubilejní „barokní“ ročník festivalu. W. F. Bach, J. S. Bach, A. Vivaldi
Musica Aetherna & Musica Vocalis, dirigent Sébastien Rouland (F)
Feierliche Eröffnung des heurigen „barocken“ Jubuläumsjahres durch das Orchester historischer Musikinstrumente (SK). W. F. Bach, J. S. Bach, A. Vivaldi
Zámek – Schloss

20:00 Muž na měsíci / Der Mondman (USA), režie / Regie: Miloš Forman
Kino Hvězda

23:00 Ohňostroj / Feuerwerk
Zámecký park / Schloßpark

sobota/Samstag 3. 6.

8:00-12:00 Dětský den: soutěže pro děti, školy, hry pro nejmenší
Tag der Kinder: Wettbewerbe für Kinder, Schule, Spiele für die Kleinsten
školní hřiště ZŠ Hraničářů / Sportplatz der Grundschule Hraničářů

10:00-20:00 Vystoupení souborů a sólistů národnostních skupin
Veranstaltung der Ensembles und Solisten der Volksgruppen
Náměstí / Haptplatz

10:00 Dětský národopisný soubor Palavěnka
Kindervolkdensembla Palavěnka

10:20 Slavnostní zahájení
Feierliche Eröffnung

10:30 Amaterski Ansambl „Stevan Mokrjanec“ (A)

11:00 Dětský národopisný soubor Palavánek
Kindervolkdensembla Palavánek

11:30 Řecký soubor lidových tanců Prometheus, laureáti 50. mezinárodního folkového festivalu Strážnice ’95
Griechisches Volkstanzensamble Prometheus, Preisträger der 50. Internationalen Wettbewerbs Strážnice ’95

12:00 Dětská cimbálová muzika Romano Jilo pod vedením Eugena Horvátha
Kinderzimbelkapelle Romano Jilo unter der Leitung von Eugen Horváth

12:30 Technická přestávka
technische Pause

14:00 Módní přehlídka (SOU Mikulov, Oděvy Šuta), pořádá Klub podnikatelů města Mikulov
Modeschau veranstaltet von Klub der Unternehmen in Mikulov

15:15 Amaterski Ansambl „Stevan Mokrjanec“ (A)

16:00 Cimbálová muzika Pálava
Zimbelmusik Pálava

16:30 Arménští sólisté Samvel a Stepan Melikjan
Armenische Solisten Samvel und Stepan Melikjan

17:30 romská jazzová kapela Rosen trio
Roma Jazzband Rosen trio

10:00-20:00 Speciality národních kuchyní, ochutnávka vín
Volkstypische Kulinarien, Weinverkostung
Náměstí / Haptplatz
cikánská kuchyně: rodina Růžičkova, Mikulov
zigeunerisch: Familie Růžička, Mikulov
goralská: Štefan Kapičák, Mikulov
goralisch: Štefan Kapičák, Mikulov
kašmírská: Saed Than
Kaschmir: Saed Than
maďarská: rodina Tóthova, Vítonice u Znojma
Ungarische: Familie Tóth, Vítonice bei Znojmo
moravská: hotel Rohatý Krokodýl, Mikulov
Mährische: hotel Rohatý Krokodýl, Mikulov
řecká: Panajotis Skarlutidis, Brno
Griechische: Panajotis Skarlutidis, Brno
srbochorvatská: vinárna U Simona, Mikulov
Serbokroatische: Weinstube U Simona, Mikulov
vojvodinská: Milijan Simovič
wojwodinisch: Milijan Simovič
vietnamská: Dinh Viet Thang, Mikulov
vietnamesisch: Dinh Viet Thang, Mikulov

9:00 Módní přehlídka (SOU Mikulov, Oděvy Šuta)
Modeschau

20:00 Cimbal Classic, Brno
20:00 Dubr, Břeclav
Zámecký park / Schloßpark

20:00 Muž na měsíci / Der Mondman (USA), režie / Regie: Miloš Forman
Kino Hvězda

neděle/Sonntag 4. 6.

16:30 Mikulovanka – promenádní koncert / Straßenkonzert
Náměstí / Haptplatz