2001

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NÁRODY PODYJÍ ZVE NA / VEREIN THAYAVÖLKER LADT HERZLICH EIN ZUR

2. PŘEHLÍDKU KULTUR NÁRODŮ PODYJÍ / 2. KULTURSCHAU DER THAYAVÖLKER

27. – 28. července 2001, Mikulov/ 27. – 28. Juli 2001, Nikolsburg

pátek / Freitag

18:00 Štukový sál/Stukatursaal
DOKUMENT O LIDECH: vernisáž výstavy fotografií Miroslava Králíka, hudební doprovod: slovácký krůžek Demižon
EIN DOKUMENT ÚBER DIE MENSCHEN: Vernissage der Fotoausstellung von Miroslav Králík, Musikalische Begleitung: Volksensemble Demižon

19:30 Kino Hvězda
ADELHEID: film Františka Vláčila z r. 1969, v hlavních rolích Petr Čepek a Emma Černá
ADELHEID: ein Film von František Vláčil, 1969. In den Hauptrollen Petr Čepek und Emma Černá

sobota / Samstag

10:00-23:00 Náměstí / Hauptplatz
SPECIALITY NÁRODNÍCH KUCHYNÍ
KULINARISCHE SPEZIALITÄTEN DER VOLKSGRUPPEN
Arménská kuchyně, pan Edik, Brno
Goralská kuchyně, Štefan Kapičák
Keltská kuchyně, Roman Jakesch, Děčín
Maďarská kuchyně, rodina Tóthova, Vítonice u Znojma
Srbská kuchyně, Vinárna u Simona
Romská kuchyně, rodina Růžičkova
Valašská kuchyně, Pavel Šuba
Vojvodinská kuchyně, Milian Simovič
Slovenská kuchyně, Zdena Grundová a Richard Krivda
Speciality dunajovické pekárny Maja

Armenische Küche, Herr Edik, Brünn
Slowakische Küche, Štefan Kapičák
Keltische Küche, Roman Jakesch, Děčín
Ungarische Küche, Familie Tóth, Vítonice bei Znaim
Serbische Küche, Weinstube U Simona
Roma Küche, Familie Růžička
Walachenküche, Pavel Šuba
Wojwodina Küche, Milian Simovič
Slowakische Küche, Zdena Grundová und Richard Krivda
Spezialitäten der Bäckerei Maja, Untertanowitz

OCHUTNÁVKA VÍN
Výběr vín známých i neznámých vinařů z Mikulova a okolí
WEINVERKOSTUNG
Weinsorten von bekannten und unbekannten Winzern aus Nikolsburg und Umgebung

SOUBORY A SÓLISTÉ NÁRODNOSTNÍCH SKUPIN
dětský folklórní soubor Palavánek a cimbálová muzika Píšťalenka
romská jazzová kapela Rosen Trio Plus
cimbálová kapela Klaret
romská jazzová kapela Rosen Trio Plus
ENSEMBLES UND SOLISTEN DER VOLKSGRUPPEN
Kindervolkskapelle Palavánek und Zimbelkapelle Píšťalenka
Straßentheater Basta Fidli
Romajazzkapelle Rosen Trio Plus
Lieder aus der ganzen Welt Natalika
Zimbelkapelle Klaret
Brünner Jazzband BON BON
Romajazzkapelle Rosen Trio Plus
Brünner Jazzband BON BON

19:30 Kino Hvězda
ADELHEID: film Františka Vláčila z r. 1969, v hlavních rolích Petr Čepek a Emma Černá
ADELHEID: ein Film von František Vláčil, 1969. In den Hauptrollen Petr Čepek und Emma Černá