2002

III. přehlídka kultur národů Podyjí a Setkání měst

III. Kulturfschau der Thayavölker und Begegnung der Städte

26. 7. – 28.7.2002 Mikulov / Nikolsburg

7. pátek / Freitag

18:00 Zámek / Schloss
Dernisáž prací studentů „wiener kunst schule“ pod vedením Jitky Plesz a Gerharda Hermanky
Finisage der Studenten der „wiener kunst schule“, unter der Leitung von Jitka Plesz und Direktor Gerhard Hermanky

20:00 Kino Hvězda / Kino Hvězda
Krajinka (SR, ČR) / Die kleine Landschaft (SK, CZ); Režie / Regie : Martin Šulík

27. 7. sobota / Samstag

10:00-22:00 Náměstí / Hauptplatz
Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen
(anglická, arménská, libanonská, maďarská, sudetoněmecká, rakouská, rómská, řecká, srbská, slovenská, valašská, vietnamská, vojvodinská)
(armenische, englische, griechische, libanesische, mährische, österreischische, roma, serbische, slovenische, sudetendeutsche, ungarische, vietnamesische, vojvodina, walachische)

Ochutnávka známých i neznámých vín z Mikulova, Falkensteinu, Drasenhofenu a okolí / Verkostung bekannter und unbekannter Weite aus Mikulov, Falkenstein, Drasenhofen der und Umgebung

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen
Dětský folklórní soubor Palavánek, cimbálová muzika Píšťalenka, rómský folklórní soubor Čercheňa, Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR, arménské duo Samval a Stepan Melikjan, NATALIKA – písně z celého světa, Mužácký sbor Březí, rómská jazzová kapela Rosen Trio, valašská cimbálová muzika Kašava, cimbálová muzika Klaret a MARTHA A TENA ELEFTERIADU
Volkstümlicher Kinderchor Palavánek, Zimbelgruppe Píšťalenka, Roma Ensemble Čercheňa, Tanensemble Lycea Řekyň ČR, Armenisches Duo Samval und Stepan Melikjan, NATALIKA – Lieder der ganzen Welt, Männerchor Březí, Roma Jazzband Rosen Trio, Walachische Zimbelmusik Kašava, Zimbelmusik Klaret und MARTHA A TENA ELEFTERIADU

Moderují v českém i německém jazyce / Moderation in Tschechischer und Deutscher Sprache Jaromír Crhan a Veronika Janýrová

20:00 Kino Hvězda / Kino Hvězda
Výlet (ČR) / Ausflugt (CZ); Režie / Regie : Alice Neliss, Michal Pátek

28. 7. neděle / Sonntag

10:00-16:00 Náměstí / Hauptplatz

Setkání měst (ČR, SR, Rakousko) / Begegnung der Städte (CZ, SK, A)
Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen
Vystoupení představitelů a souborů z příhraničních měst / Darbietungen von Verstretern und Ensambles aus den Gre
nzstädten