2011

XII. Festival národů Podyjí / XII. Kulturfest der Thayavölker

22.7. – 24.7.2011 Mikulov / Nikolsburg

22. 7. pátek / Freitag

18:00 Galerie Konvent / Galerie Konvent

Na pomezí/Dazwischen – zkušenosti s hranicemi / Na pomezí/Dazwischen – Erfahrungen mit der Grenze

Vernisáž výstavy / Vernissage der Ausstellung

Myšlenka uspořádat výstavu vznikla v rámci projektu Rakousko-česká hranice a proměna jejího vnímání, podporovaného programem AKTION Rakousko-Česká republika. Tento projekt proběhl na podzim 2009 a k účastníkům patřili studenti germanistiky v Brně a studenti fotografie z vídeňské Akademie výtvarných umění. Cílem nebylo zabývat se příliš hranicemi jako takovými, nýbrž tím, jak ovlivnily všední život lidí na obou stranách, jak byly vnímány a jak se v průběhu času změnil jejich význam. / Die Idee, eine Ausstellung zu gestalten, ist im Rahmen des Projekts Österreich-Tschechische Grenze und der Wandel ihrer Wahrnehmung, das durch das Programm AKTION Österreich-Tschechische Republik gefördert wurde. Das Projekt wurde im Herbst 2009 gurchgeführt. Zu den Teilnehmern gehörten ebenfalls die Studenten der Germanistik in Brünn sowie Studenten der Fotografie der Wiener Akademie der angewandter Künste. Das Ziel war weniger eine Auseinandersetzung mit den Grenzen an sich, sondern damit, wie sie das Alltagsleben der Menschen an den beiden Seiten beeinflüßen, wie sie wahrgenommen werden und wie sich ihre Bedeutung im Laufe der Zeit gewandelt hat.

Po vernisáži projekce dokumentu / Nach der Vernissage Filmvorführung

V souladu s přírodou / Im Einklang mit der Natur

Životní příběhy v česko – slovensko – rakouském pohraničí Dokumentární film o příhraničních oblastech střední Evropy, který vznikl v rámci projektu EU-CENTRAL TransEcoNet, byl natočen v Beskydech, Bílých Karpatech, v krajině řeky Dyje a Moravy a Pošumaví. Vychází z rozhovorů s lidmi, kteří jsou s přírodou a krajinou úzce spjati. Vzpomínky pamětníků na proměny krajiny a hranice dokreslují životní příběhy mladých lidí, kteří se rozhodli žít v těchto oblastech.
Scénář, kamera, zvuk, režie: Lenka Ovčáčková (Praha/Vídeň), 2011, 58 Min.

Lebenswege in tschechisch – slowakisch – österreichischen Grenzlandschaften Der im Rahmen des EU-CENTRAL-Projektes TransEcoNet entstandene Dokumentarfilm über Grenzregionen Zentraleuropas wurde in den Beskiden, den Weißen Karpaten, in den Landschaften entlang der Thaya und March, sowie im Vorland des Böhmerwaldes gedreht. Der Film beruht auf Gesprächen mit Menschen, die mit Natur und Landschaft eng verbunden sind. Erinnerungen von Zeitzeugen an die Veränderungen der Landschaften und Grenzen verbinden sich mit Lebensgeschichten junger Menschen, die sich entschieden haben, in diesen Gebieten zu leben.
Drehbuch, Kamera, Ton, Regie Lenka Ovčáčková (Prag/Wien), 2011, 58 min

23. 7. sobota / Samstag

Náměstí / Hauptplatz

10:00 Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

arménské / Armenische, Hassim Edik Vardanyan, Brno / Brünn
bulharské / bulgarische, Dagmar a Miroslav Králíkovi, Mikulov / Nikolsburg
goralské / goralische, Štefan Kapičák, Mikulov / Nikolsburg
italské / italienische, Andrea Sendrejová, Mikulov / Nikolsburg
horňácké / oberländische, manželé Řiháčkovi, Suchá Vrbka
koktejly za lepší svět / Cocktails für eine bessere Welt, Barbara a Tom, Vídeň / Wien
mongolské / mongolische, Odbojar Stehlík, Znojmo / Znaim
moravské / mährische, Tomáš Výhoda, Mikulov / Nikolsburg
rómské / Roma, rodina Růžičkova, Mikulov / Nikolsburg
srbské / serbische, manželé Simovičovi, Mikulov / Nikolsburg
ukrajinské / ukrainische, manželé Simovičovi, Mikulov / Nikolsburg
valašské / walachische, Iva a Jura Holaňovi, Mikulov / Nikolsburg
vídeňské / Wiener, Jitka Plesz, Mikulov / Nikolsburg
záhorácké / westslowakische, Kamenný Mlýn Vajarský
židovské / jüdische, Marie Leskovjanová, Mikulov / Nikolsburg
chorvatské / kroatische, manželé Osičkovi
ruské / russische, Ruské kulturní centrum Brno

14:00 – 24:00 Radnice / Rathaus

Ochutnávka vín / Weinverkostung

Cimbálová muzika Pohárek
Urband
Mužácký soubor z Březí

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

Moderace v českém a německém jazyce / Moderation in tschechischer und deutscher Sprache

10:00 Zahájení festivalu, / Festivaleröffnung
10:15 Livada I., makedonské melodie / Makedonien
10:50 Ruské kulturní centrum / Russisches Kulturzentrum
11:30 Okamih stretnutia, ČR
12:15 Livada II., černohorské písně / Monte Negro
13:00 Trio de Janeiro, ČR, latina, world
14:10 Pohárek, ČR, slovenský blok / CZ, slowakischer Block
14:45 Epaš, romská kapela / Romaband
15:30 Urband, brněnský pouliční šraml / Brünner Straßenschrammeln
16:30 Pohárek, ČR, moravský blok / CZ, mährischer Block
17:10 Petr Váša, ČR, fyzický básník / CZ
18:00 Wild Eggs, dívčí studentská kapela, Mikulov / Studentinnen aus Mikulov (Nikolsburg)
18:45 Adam K.
19:35 HIFI FM, Weidhofen/Thaya (Bejdov nad Dyjí) / Waidhofen a.d. Thaya
20:55 Čokovoko

16:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz

Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti / Kranzniederlegung für die Opfer nationaler Intoleranz

Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice / Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf / Pušdorf > Mikulov / Nikolsburg

24. 7. neděle / Sonntag

10:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz

Permanent Breakfast

Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück