2012

XIII. Festival národů Podyjí / XIII. Kulturfest der Thayavölker

20.7. – 22.7.2012 Mikulov / Nikolsburg

20. 7. pátek / Freitag

18:00 Galerie Konvent / Galerie Konvent

uMĚNÍM ŽIVOT / Kunst ändert das Leben

Výstava výtvarných prací dětí z uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR / Die Ausstellung der bildenden Arbeiten der Kinder aus den Flüchtlingsanlagen des Innenministeriums der Tschechischen Republik

Tak blízcí, tak vzdálení / So nah, so fern

Lidé ve Waldviertelu a Jižních Čechách 1945-1968 / Menschen in Waldviertel und Südböhmen 1945-1968

Výsledky společného srovnávacího výzkumu rakouských a českých historiků prezentuje Mgr. Niklas Perzi. / Ergebnisse einer gemeinsamen vergleichenden Untersuchung österreichischer und tschechischer Historiker präsentiert Mag. Niklas Perzi.

21. 7. sobota / Samstag

10:00 Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

arménská, bulharská, goralská, horňácká, italská, kavkazská, kelecká, komžská, malokarpatská, mongolská, moravská, romská, srbská, ukrajinská, valašská, vídeňská, záhorácká, židovská / armenische, bulgarische, goralische, oberländische, italienische, jüdische, kaukasische, keltsche, kleinkarpatische, mährische, mongolische, Roma, serbische, ukrainische, ungarische, walachische, westslowakische, Wiener Küche

10:00-22:00 Radnice / Rathaus

Ochutnávka vín / Weinverkostung

Vystoupí /
Cimbálová muzika Ladislava Švidroně / Zimbelmusik Ladislava Švidroně
KAZ Band / KAZ Band
Mužácký pěvecký sbor z Dolních Dunajovic / Männergesangchor aus Unter Tannowitz

od 10:00 Náměstí / ab 10:00 am Hauptplatz

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

10:00 Zahájení
10:05 Lehká noha
11:15 Rosen Trio
12:20 Matrjošky (Ruské kulturní a osvětové centrum)
12:50 Cimbálová muzika Ladislava Švidroně
13:50 Köris (maďarské lidové tance)
14:15 Mužácký sbor z Dolních Dunajovic
14:45 Africké bubny
15:00 Dr.Time
16:15 KAZ Band
17:30 Sweet Pain
18:45 Tři lotři
20:00 Urband
21:15 Leora (AT)

Moderují v českém i německém jazyce Veronika Červinka Janýrová a Jaromír Crhan / Moderation in Tschechischer und Deutscher Sprache Veronika Červinka Janýrová und Jaromír Crhan

Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti / Kranzniederlegung für die Opfer nationaler Intoleranz

Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice / Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf / Pušdorf > Mikulov / Nikolsburg

22. 7. neděle / Sonntag

od 10:00 Náměstí / ab 10:00 am Hauptplatz

Permanent Breakfast

Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück