2015

XVI. Festival národů Podyjí / XVI. Kulturfest der Thayavölker

17.7. – 19.7.2015 Mikulov / Nikolsburg

(Buďto jsou tu doma všichni anebo nikdo) / (Entweder sind alle hier zu hause oder niemand)

17. 7. pátek / Freitag

Galerie Konvent, Vrchlického 3

Překážky jako výzvy / Hindernisse als Herausforderungen

Konkrétní příběhy těch, kteří přes různé překážky, ať již tělesného či jiného rázu, dokázali situace života využít a proměnit na osobní i společenské rovině.
Konkrete Geschichten jener, die es trotz verschiedenste Hindernisse, körperlicher oder anderer Art, fertig brachten, ihre Lebenssituation zu nutzen und zu ändern, sei es auf persönlicher oder geselschaftlicher Ebene.

17:00 Výstava prací klientů / Ausstellung: Werke der Klienten

příspěvkové organizace Srdce v domě / der Organisation Srdce v domě (Herz im Haus)

18:00 Panelová diskuse / Podiumsdiskussion in tschechischer Sprache

• Pavel Nový, herec / Schauspieler
„Co mě nezabilo, to mě posílilo.“ (nejen jeden životní příběh)
„Was mich nicht umbrachte, machte mich härter“ (nicht nur eine Lebensgeschichte)
• Martin Hausenblas, podnikatel, filantrop, regionální politik / Unternehmer, Philantrop, Regionalpolitiker
„Selhávat kupředu“ (když chceš hýbat okolím, pohni sám sebou)
„Vorwärts versagen“ (wenn Du Deine Umgebung bewegen willst, bewege Dich selbst)
• Jana Juřenová, ředitelka o.p.s. Liga Bruntál / Direktorin Liga Bruntál
„Nespoléhej na stát“ (chce to změnu uvažování)
„Verlasse dich nicht auf den Staat“ (Es bedarf eines neuen Denkansatzes)
• Zbyněk Tureček, ředitel přísp.org. Srdce v domě / Direktor Srdce v domě (Herz im Haus)
„Můžeme žít společně“ (zdravotně postižení v Mikulově)
„Wir können gemeinsam leben“ (Behinderte in Mikulov)

Diskusi moderuje Iva Tereza Grosskopfová, filmová dokumentaristka a psychoterapeutka / Die Diskussion wird von Iva Tereza Grosskopfová, Filmdokumentaristin und Psychoterapeutin moderiert

Náměstí / Hauptplatz

20:30 Večer hudby a tance / Musik- und Tanzabend

• Depeche Mode Revival Band
• KAZ Band
• Divadelní spolek Mikulov / (Theaterverein Mikulov)

18. 7. sobota / Samstag

Náměstí / Hauptplatz

10:00 Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

arménská, asijská, bulharská, italská, kavkazská, kelečská, komžská, krétská, kuchyně z Podpálaví, malokarpatská, mongolská, moravská, romská, srbská, vídeňská, vietnamská, záhorácká, židovská / armenische, asiatische, bulgarische, italienische, jüdische, kaukasiche, keletsche, kleinkarpatische, komsche, kretische, mährische, mongolische, polauer, Roma, serbische, Wiener Küche, vietnamesische, Zahorie

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

Moderace v českém a německém jazyce / Moderation in tschechischer und deutscher Sprache

10:00 Zahájení festivalu / Festivaleröffnung
10:05 Rabi Gabi, slovácký klezmer / Slovakischer Klezmer
11:10 Au Co, z.s., tradiční vietnamské tance / traditionelle vietnamesiche Tänze
12:00 Jazz Petit Mikulov, jazz, funky, swing
13:00 Livada, tradiční balkánská a makedonská hudba / Traditionelle Balkan- und mazedonischer Folk
14:00 Camara, africké písně a tance / afrikanische Lieder und Tänze
14:40 Piroš Rouža, romský dětský taneční soubor / bulgarische Volkstanzgruppe
15:10 Duo Matolini, armonia perpetua
16:00 Rosen Trio, romský jazz Mikulov / Roma Jazz Nikolsburg
17:00 Zakončení Letního putování po vinařských stezkách Mikulovska / Abschluss der Sommerradwanderung durch die Weinpfade der Mikulov Region
17:30 Camara, africké písně a tance / afrikanische Lieder und Tänze
18:00 Cimbaltrio, cimbálová muzika / Zimbelmusik
19:30 Leora, Leela’s Orchestra, Waidhofen/Thaya (Bejdov nad Dyjí)
21:00 Edo Klena a Klenoty, šarišský radostný folk rock

14:00 – 22:00 Městský úřad / Rathaus

Ochutnávka vín / Weinverkostung

15:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz

Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti / Kranzniederlegung für die Opfer nationaler Intoleranz

Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice / Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf / Pušdorf > Mikulov / Nikolsburg

19. 7. neděle / Sonntag

10:00 Náměstí / Hauptplatz

Permanent Breakfast

Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück

17:00 Po stezkách našich předků / Auf den Pfaden unserer Vorfahren

průvod krojovaných Chorvatů s koňským povozem / Trachtenumzug südmährischer Kroaten
chorvatský kulturní program / Kroatisches Kulturprogramm