2014

XV. Festival národů Podyjí / XV. Kulturfest der Thayavölker

18.7. – 20.7.2014 Mikulov / Nikolsburg

(Buďto jsou tu doma všichni anebo nikdo) / (Entweder sind alle hier zu hause oder niemand)

18. 7. pátek / Freitag

Galerie Konvent, Vrchlického 3

17:00 (In)tolerance. Je jinakost problém? / (In)toleranz. Ist Anderssein ein Problem?

Veřejná diskuse

Vidět problémy jako příležitosti a výzvy. Nejen o nich hovořit, ale nabízet řešení a něco pro ně sám udělat…
• Dagmar Miklošová, starostka Obrnic: Rom jako soused
• Juan Braun, přednáší na Harvardské a Karlově univerzitě,
spisovatel a cestovatel: Cizinec, ne nepřítel
• Ludmila Rakušanová, nezávislá novinářka: Našinec v cizině
• Přemysl Janýr, nezávislý publicista: Jsme rasisté?
Öffentliche Diskussion in tschechischer Sprache Probleme als Gelegenheit und Herausforderung. Nicht nur darüber sprechen, sondern Lösungen anbieten und selbst etwas tun…
• Dagmar Miklošová, Bürgermeisterin von Obrnice: Ein Rom als Nachbar
• Juan Braun, lehrt an der Universität Harvard sowie Karlsuniversität Prag, Schriftsteller und Weltenbummler:
Ein Ausländer, kein Feind
• Ludmila Rakušanová, unabhängige Publizistin: Die Unsrigen im Ausland
• Přemysl Janýr, unabhängiger Publizist: Sind wir Rasisten?

19:00 / Night Out / Night out

Vernisáž výstavy Noc venku Břeclav 2013

fotografie Zbyňka Uhra z celorepublikového sociálního projektu, jehož cílem je upozornit veřejnost na problematiku bezdomovectví. Jednatřicetiletý autor zachytil situace z premiérové Noci venku, která se konala v listopadu loňského roku v Břeclavi. Lidé, již se tehdy akce doplněné divadlem, koncerty, diskusí zúčastnili, přinesli jako vstupné potraviny v minimální hodnotě padesát korun…
Vyvrcholením putovní výstavy bude tichá dražba fotografií. Od 21.7. do 31.7. bude přístupná v Hospůdce pod zámkem (Husova ul.).
Zahájení: Pavlína Božková, organizátor akce za Oblastní charitu Břeclav.

Vernissage der Ausstellung NightOut, Břeclav (Lundenburg) 2013.

Fotografien von Zbyněk Uher der ein landesweites Sozialprojekt begleitete, dessen Ziel es ist, die Öffentlichkeit auf die Problematik der Obdachlosen aufmerksam zu machen. Der einunddreißigjährige Author hat die Situationen während der Premierenach im November des Vorjahrs in Břeclav / Lundenburg festgehalten. Menschen, die damals an der durch Theatervorführung, Konzerte und Diskussion begleiteten Veranstaltung teilnahmen haben als Eintritt Lebensmittel im Wert von mind. fünfzig Kronen mitgebracht…
Höhepunkt der Wanderausstellung wird eine stille Versteigerung der Fotografien. Vom 21.7. bis zum 31.7. wird sie in Hospoda pod zámkem (Husova str.) zugänglich.
Eröffnung: Pavlína Božková, Organisatorin der Bezirkscharität Břeclav.

Zámecká zahrada / Schlossgarten

20:00 Noc venku / Night Out

Možnost přenocování „pod širákem“ jako lidé bez domova. Přispějte svou „hrstkou jídla do kotlíkové polévky“, kterou pak zdarma ochutnáte.
Vystoupí Zdeňka Lorencová

Eine Gelegenheit im Freien zu übernachten wie Leute ohne Obdach. Tragen Sie mit Ihrer „Handvoll Zutaten in den Suppenkessel“ bei und verkosten Sie kostenlos.
Es tritt Zdeňka Lozencová auf.

20:00-24:00 Filmová projekce / Filmvorführung

Dokument Festival Národů Podyjí kamerou Karla Slacha a dokumentární filmy o národnostních menšinách a lidských právech / Das Fest der Thayavölker durch die Kameralinse von Karel Slach und Dokumentarfilme mit dem Thema nationale Minderheiten und Menschenrechte.

19. 7. sobota / Samstag

Náměstí / Hauptplatz

10:00 Speciality národních kuchyní / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

bulharská, goralská, italská, kelecká, komžská, maďarská, moravská, romská, ruská, ukrajinská, valašská, vídeňská, vietnamská, slovenská, srbská, středoasijská, záhorácká, židovská / bulgarische, goralische, italienische, jüdische, keletsche, komsche, mährische, Roma, russische, serbische, slowakische, ukrainische, ungarische, walachische, vietnamesische, Wiener Küche, Zahorie, zentralasiatische

Soubory a sólisté národnostních skupin / Ensembles und Solisten der Volksgruppen

Moderace v českém a německém jazyce / Moderation in tschechischer und deutscher Sprache

10:00 CM Píšťalenka, cimbálová muzika / Zimbelmusik
11:00 Matrjošky, Ruské kulturně osvětové centrum, matrjošky, častušky, ruské lidové písně / Russisches Zentrum für kulturelle Aufklärung, russische Volkslieder
12:00 Kőris Brno, maďarské lidové tance / ungarische Volkstänze
13:00 Jazz Petit Mikulov, jazz, funky, swing
14:00 Avlija, Ethno folk Brno
15:00 Dan Vertígo, crossover world music
16:00 Do zdi, rock z Mikulova / Rock aus Nikolsburg
17:00 Zakončení Letního putování po vinařských stezkách Mikulovska / Abschluss der Sommerradwanderung durch die Weinpfade der Mikulov Region
17:45 Rosen Trio, romský jazz Mikulov / Roma Jazz Nikolsburg
19:00 Bezobratři, experimental world music
20:00 Leora, Leela’s Orchestra, Waidhofen/Thaya (Bejdov nad Dyjí)
21:00 Urband, brněnský pouliční šraml / Brünner Straßenschrammeln

14:00 – 22:00 Radnice / Rathaus

Ochutnávka vín / Weinverkostung

15.00–17.30 Dílničky pro děti / Kinderwerkstat

20.00–22.00 CM Píšťalenka / Cymbalmusik Píšťalenka

16:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz

Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti / Kranzniederlegung für die Opfer nationaler Intoleranz

Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice / Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf / Pušdorf > Mikulov / Nikolsburg

19. 7. neděle / Sonntag

10:00 Zámecká zahrada / Schlossgarten

Permanent Breakfast

Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück