2013

XIV. Festival národů Podyjí / XIV. Kulturfest der Thayavölker

19.7. – 21.7.2013 Mikulov / Nikolsburg

19. 7. pátek / Freitag

Náměstí / Hauptplatz

17:00-18:00 Denwer

Domácí žvýkání, Depeche Mode Revival

17:00 Galerie Konvent / Galerie Konvent

Projekce dokumentu Festival Národů Podyjí kamerou Karla Slacha / Filmvorführung Das Fest der Thayavölker durch die Kameralinse von Karel Slach

Kameraman Karel Slach a kol. sestavili ze záběrů pořízených z příprav a z průběhu několika minulých ročníků Festivalu cca třicetiminutový film, který se pokouší odhalit duchovní motivy otců (a matek) festivalu. Film neklade vyšší nároky na tvůrce ani na diváky / Kameramann Karel Slach & Co. haben aus den Aufnahmen der Vorbereitungen und des Ablaufs einiger vergangener Jahrgänge einen ca. 30 minutigen Film zusammen geschnitten, der die Beweggründe der Gründerväter (und Mütter) des Festes zu enthüllen versucht.

18:00 Galerie Konvent / Galerie Konvent

Vernisáž výstavy fotografií Miroslava Jirsy Poslední kočovný tábor romských koňských handlířů u Horních Počernic / Vernissage der Fotoausstellung von Miroslav Jirsa Das letzte Wanderlager der Roma-Pferdehändler bei Horní Počernice

Zahájení: historik umění PhDr. Bohumír Bachratý Csc, zahraje Mário Bihári a Bachtale Apsa (Artists 4 Children,o.s.) / Eröffnung der Ausstellung: Kunsthistoriker PhDr.Bohumír Bachratý Csc, Musik: Mário Bihári und Bachtale Apsa, die Veranstaltung findet mit Unterstützung von Artists 4 Children statt.

19:00 Galerie Konvent / Galerie Konvent

Waldviertel Akademie / Waldviertel Akademie

Prezentace osvětového občanského sdružení z Waldviertelu v Dolních Rakousích. Od svého založení v roce 1984 a zejména po pádu železné opony se věnuje česko rakouským tématům. Mimo mnohé jiné aktivity pořádá pravidelné hovory českých a rakouských historiků / Präsentation des Waldviertler Bildungsvereins, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1984 und besonders nach dem Fall des Eisernen Vorhangs österreichisch-tschechischen Themen widmet und regelmäßig die österreichisch-tschechischen Historikergespräche veranstaltet.

19.00–24.00 Galerie U ní, Brněnská 16 / Galerie Konvent

Hudba, víno, domácí dobrůtky / Musik, Wein, Hauskost

20. 7. sobota / Samstag

10:00-24:00 Náměstí / Hauptplatz

Kulinářské speciality kuchyní národů Podyjí / Kulinarische Spezialitäten der Volksgruppen

arménská, bulharská, goralská, italská, kavkazská, kelecká, komžská, kuchyně z Podpálaví, maďarská, mongolská, podlužácká, romská, ruská, srbská, vídeňská, záhorácká, židovská / armenische, bulgarische, italienische, jüdische, kaukasische, mongolische, Naturküche Pal-ava, Komsche, lundenburgische, Pollauer, Roma, russische, serbische, ungarische, westslowakische, Wiener Küche

Kulturní program / Kulturprogramm

10:00 Japka, brněnská folk-rocková kapela / Brünner Folk-Rock Kapelle
11:00 Matrjošky, Ruské kulturně osvětové centrum, matrjošky, častušky, ruské lidové písně / Russisches Zentrum für kulturelle Aufklärung, russische Volkslieder
12:00 Ziriab, arabské písně / arabische Lieder
13:00 Grajcar, Cimbálová muzika z Dolních Bojanovic / Zimbelmusik aus Untertannowitz
14:00 Manouche, world music
15:00 Lednický ranč, country tance / Country und Tanz
16:00 Adam K.
16:30 Rosen Trio, romský jazz Mikulov / Roma Jazz Nikolsburg
18:00 Tři lotři, rock, Mikulov
19:30 Leora, Leela’s Orchestra, Waidhofen/Thaya (Bejdov nad Dyjí)
21:00 Mário Biháry a Bachtala Apsa, ethno-world music / Etno World Music

14:00 – 22:00 Městský úřad / Rathaus

Ochutnávka vín / Weinverkostung

hraje skupina Šraml / es spielt das Band Šraml

14:00 – 22:00 Zámecká zahrada / Schlosspark

Bubínkový workshop pro děti (Artists 4 Children, o.s.) / Trommelworkshop für Kinde (Artists 4 Children)

16:00 Kostelní náměstí / Kirchenplatz

Položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti / Kranzniederlegung für die Opfer nationaler Intoleranz

Kostelní náměstí / Kirchenplatz > Pohořelice / Pohrlitz > Drasenhofen > Poysdorf / Pušdorf > Mikulov / Nikolsburg

21. 7. neděle / Sonntag

10:00 Galerie U ní, Brněnská 16 / Galerie U ní, Brünnerstr. 16

Permanent Breakfast

Veřejná snídaně / Öffentliches Frühstück

10:00 Galerie U ní, Brněnská 16 / Galerie U ní, Brünnerstr. 16

Přijďte mezi přátele aneb Netradiční siesta / Kommen Sie zu Freunden

Hrají / Es spielen Duo Matolini, 2 ‰, Domácí žvýkání

20:30 Zámecká zahrada / Schlosspark

Večer s divadlem a příjemnými melodiemi / Theaterabend mit angenehmen Melodien