2002

III. přehlídka kultur národů Podyjí a Setkání měst III. Kulturfschau der Thayavölker und Begegnung der Städte 26. 7. – 28.7.2002 Mikulov / Nikolsburg 7. pátek / Freitag 18:00 Zámek / SchlossDernisáž prací studentů „wiener kunst schule“ pod vedením Jitky Plesz a Gerharda číst více…

2001

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NÁRODY PODYJÍ ZVE NA / VEREIN THAYAVÖLKER LADT HERZLICH EIN ZUR 2. PŘEHLÍDKU KULTUR NÁRODŮ PODYJÍ / 2. KULTURSCHAU DER THAYAVÖLKER 27. – 28. července 2001, Mikulov/ 27. – 28. Juli 2001, Nikolsburg pátek / Freitag 18:00 Štukový sál/StukatursaalDOKUMENT O číst více…

2000

Národy Podyjí & klub podnikatelů města Mikulova / Verein Thayavölker & Klub der Unternehmer der Stadt Mikulov zvou na / aden herzlich ein zu I. PŘEHLÍDKU KULTUR NÁRODŮ PODYJÍ / I. Kulturschau der Thayavölker a na /und zu einem VEČER S PODNIKATELI číst více…